Name 5685 NET: UGEAUKTION UGE 1 FYN (TOMMERUP)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 1/6/2021 - 1/11/2021
Location Højeløkkevej 19
5690, DK Tommerup
Buyer Premium 16% (min. 100,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Description
Fra kataloget kan nævnes: Hæve/sænke bord, teak møbler, spisestel, albani bar, kaffemaskiner og keramik SLUT: Mandag den 11. januar kl. 19.30 COVID-19 REGLER FOR EFTERSYN OG AFHENTNING - Se mere information nedenfor EFTERSYN: Torsdag den 7. januar kl. 10 - 17 Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §4 i auktionsbetingelserne. BETALING: Faktura skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. AFHENTNING: Torsdag den 14. januar kl. 10-17 Der kan KUN afhentes på afhentningsdagen/dagene og tiderne påført i bunden på fakturaen. ADRESSE: Højeløkkevej 19, 5690 Tommerup Har du spørgsmål til auktionen så kontakt venligst Johannes på tlf.: 2988 2976 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på e-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 EFTERSYN PRIVATE KUNDER: Kan for nuværende ikke komme til eftersyn grundet COVID-19 reglerne. Du er altid velkommen til at ringe for ekstra beskrivelse af produkterne. Har du købt en vare der ikke lever op til dine forventninger, kan du altid bruge din fortrydelsesret. EFTERSYN ERHVERVSKUNDER: Som erhvervsdrivende kan du komme til eftersyn efter de gældende COVID-19 regler, såfremt du ønsker at tjekke de effekter, du vil byde på. Er du forhindret i at komme på eftersynsdagen, vil vi forsøge, om vi kan hjælpe dig med eftersyn på anden vis. Får du brug for det, er du velkommen til at kontakte os. Bemærk alle gældende Covid-19 skal overholdes, og der skal bæres mundbind både inde og ude på vore eftersynssteder AFHENTNING PRIVATE KUNDER: Udleveringen foregår på det angivne udleveringssted og på det angivne tidspunkt. Afhentning sker via det vi kalder "Call&Collect" Det vil sige, at varen leveres til dig udenfor porten. Her kan du med fordel ringe til det angivne nr. inden din ankomst, så vil vi forsøge at have dine effekter klar til afhentning. (Bemærk at der kan være ventetid.) Afhenter du via erhvervsmæssig transportør, afhentes der i de angivne tidsrum efter normale afhentningsprincipper. Transportøren skal have kopi af den betalte faktura med. Se transportører her: https://www.campenauktioner.dk/transport Er du forhindret i afhentning i det angivne tidsrum, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan forsøge at hjælpe dig. Bemærk alle gældende Covid-19 skal overholdes, og der skal bæres mundbind både inde og ude på vore udleveringssteder AFHENTNING ERHVERVSKUNDER: Afhentning kan finde sted i det angivne tidsrum og i henhold til de gældende COVID-19 regler som hidtil. Afhenter du via erhvervsmæssig transportør, afhentes der i de angivne tidsrum efter normale afhentningsprincipper. Transportøren skal medbringe kopi af den betalte faktura. Se transportører her: https://www.campenauktioner.dk/transport Er du forhindret i afhentning i det angivne tidsrum, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan forsøge at hjælpe dig. Vi arbejder ud fra gældende COVID-19 regler på samme måde, som byggemarkederne gør. Bemærk alle gældende Covid-19 skal overholdes, og der skal bæres mundbind både inde og ude på vore udleveringssteder Auktionen slutter ved første katalognummer. Herefter lukker katalognumrene med 10 sekunders mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 2 minutter. Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning.
Auction Terms & Conditions Auktionsbetingelser Opdateret pr. august 2020 Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. ONLINE AUKTIONER 1. Registrering Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at deres bud er gældende på auktionen. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S. De må ikke videregive eller afsløre Deres login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab, som skyldes uberettiget brug af Deres konto, ej heller køb foretaget i Deres navn, såfremt købet skyldes manglende beskyttelse af deres login, adgangskoder eller glemt udlogning fra Deres brugerkonto hos Campen Auktioner A/S. De er forpligtet til at sørge for, at andre ikke har tilgang til deres byderkonto, f.eks. som følge af manglende udlogning, og De hæfter for eventuelle tab som følge af dette. Ved køberregistrering accepterer De, at De ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores website. Endvidere accepterer De, at De ikke vil foretage Dem nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. De accepterer ved køberregistreringen, at De ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S. 2. Færdsel på besigtigelsesområdet Al færdsel på besigtigelsesområdet sker på eget ansvar. 3. Varernes stand Alle varer sælges som beset. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer. Ansvarsbegrænsning: Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand og egenskaber. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal og der kan derfor være en afvigelse på +/- 10 % ift. skønnet. 4. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 5. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 6. Risikoen for varen Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte varer til Dem. 7. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen dog min. 100 kr. per enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær og deklarationsgebyr. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel, og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S’ hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 8. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (eksempelvis ved salg af personbiler, campingvogne og antikviteter), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Det vil fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 9. Moms og udlændinge Erhvervskøbere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 10. Betaling Varer købt online betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21 Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil De modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre rykkerskrivelser (3 stk) indeholdende inkassovarsel. Rykkergebyret udgør 100 DKR per rykkerskrivelse, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 DKR i kompensationsgebyr. Deres byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil De mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret samt deklarationsgebyr. Ved manglende betaling af rykkerskrivelser, fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for Dem. 11. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved alt salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende, bliver registreringsattesten først udleveret, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto. 12. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet før, de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen. 13. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum og ved udleveringsstedet medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere retten til at kunne sælge ikke-afhentede varer under hånden, eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. De skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S’ anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, betaler De som køber som udgangspunkt 100 kr. + moms per genstand per påbegyndt uge.Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. + moms per genstand per påbegyndt uge. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 14. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 15. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 16. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand får varerne i fysisk besiddelse. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag eller Grundlovsdag, kan De vente til den følgende hverdag. For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele Campen Auktioner A/S, Deres beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte standardfortrydelsesformularen, vedhæftet Deres købsfaktura. Standardfortrydelsesformularen kan også downloades her. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. De kan ikke fortryde ved at nægte at afhente varen uden at give Campen Auktioner A/S meddelelse om, at De fortryder købet. Hvis De udøver Deres fortrydelsesret, refunderer vi fakturabeløbet via en almindelig bankoverførsel, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. De skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter for eventuelle forringelser af varernes værdi, som skyldes en anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Dette vil sige, at De kan prøve varen på samme måde som, hvis De prøvede den på en fysisk auktion. De må således ikke tage varen i brug. Såfremt varen prøves ud over det ovenfor beskrevne, vil De kun få en del eller ingen ting tilbage af købesummen, afhængig af varens handelsværdi. Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer eller plomberede lyd- og billedoptagelser eller computersoftware, som De har brudt plomberingen på. Læs mere her 17. Reklamation Købelovens mangelsregler kan alt ud fra de konkrete omstændigheder finde anvendelse. 18. Særligt for rejser gælder Det skal i forbindelse med udbud af pakke-/grupperejser understreges, at Campen Auktioner A/S alene formidler salget af pakke-/grupperejser på vegne af rejseudbyder, jf. forbrugeraftalelovens § 2, stk. 3. Campen Auktioner A/S kan ikke anses for at være direkte aftalepart i relation til købet og handler ikke i eget navn. Dette betyder, at eventuelle krav i forbindelse med købet skal rettes mod rejseudbyderen, idet Campen Auktioner A/S ikke er pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse tjenester. Campen Auktioner A/S er derfor ikke og kan ikke gøres ansvarlig for sælger eller kvaliteten af den ydelse, som der udbydes. Ved køb af pakke-/grupperejser på auktion hos Campen Auktioner A/S udbudt af rejseudbyder gælder der ingen fortrydelsesret for køber, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde. Den rejsende har dog en ret til at afbestille rejsen mod et passende og begrundet opsigelsesvederlag nærmere fastsat af rejseudbyderen, jf. pakkerejselovens § 15, stk. 1, 1. pkt. 19. Særligt for handel med heste/føl gælder Ved FØL- og HESTEAUKTIONER anses sælger for at have føllet i sin besiddelse på vegne af Dem fra det tidspunkt, hvor Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S’ konto. Deres fortrydelsesret på 14 dage løber således fra dette tidspunkt ved følauktioner. 20. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten. Køber er således ikke berettiget til at hæve handlen og har ikke krav på forholdsmæssigt afslag, erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne. Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder. Såfremt der konstateres eventuelle tredjemandsrettigheder vedrørende det overdragne, herunder ejendomsret, ejendomsforbehold, tilbageholdsret og panteret, skal du på konkursboets anmodning udlevere de pågældende effekter til tredjemand uden at dette betyder et afslag eller anden regulering af auktionssummen. 21. Klage En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 950.00 50.00 DKR
950.01 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 10,000.00 100.00 DKR
10,000.01 - 19,950.00 200.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 500.00 DKR
49,950.01 - 9,999,999.99 1,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 16% (min. 100,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Campen Auktioner A/S opbevarer ikke købte varer, og alle køb skal afhentes i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.