Name 5902 NET: BOET EFTER PETER JENSEN STUTTERI SKIKKILD (LEMVIG)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 2/25/2021 - 3/14/2021
Location Gudumlundvej 6
7620, DK Lemvig
Buyer Premium 16% (min. 100,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Description
Dressurheste fra Boet efter Peter Jensen, Stutteri Skikkild. En samling af særdeles interessante heste fra den meget anerkendte avler. Ungheste fra 1-4 år, samt avlshopper. Ens for alle hestene i auktionskataloget er, at de alle i stamtræet kan føres tilbage til Peter Jensens første avlshoppe Skikkild`s Siska, hvilket i sig selv er historisk. Hestene sælges i forbindelse med et dødsbo, og købes købes som beset og uden nogen form for garanti, henfør vores auktionsbetingelser. OBS: Du kan KUN købe på denne auktion, hvis du er erhvervsdrivende med CVR-nummer, eller betragter dig som værende proffessionel og vil købe på samme vilkår, som havde du et CVR-nummer. Auktionen er IKKE for private forbrugere, kun for proffesionelle. Der er foretaget kliniske handelsundersøgelser af alle heste- Spørgsmål vedrørende attester rettes til dyrlæge Niels Guus Andersen +45 23620505 eller kontakt Charlotte Schreiber + 45 23399596. Der foreligger røntgen af enkelte heste, dette vil fremgå under hvert enkelt katalognummer. Alle handelsattester kan også findes i fotos på dette lot. SLUT: Søndag den 14. marts kl. 19.30 EFTERSYN: Efter aftale, Kontakt Charlotte Schreiber +45 23 39 95 96 ell. horses@campenauktioner.dk Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §4 i auktionsbetingelserne. BETALING: Faktura skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. AFHENTNING: Torsdag den 18. marts kl. 10-16. Der er ikke mulighed for at forlænge opstaldningstiden på stedet, med undtagelse af en hest der er drægtig. oplys afhentningstidspunkt til Charlotte på +45 23399596 eller mail horses@campenauktioner.dk Der kan KUN afhentes på afhentningsdagen/dagene og tiderne påført i bunden på fakturaen. ADRESSE: Gudumlundvej 6, 7620 Lemvig Har du spørgsmål til auktionen så ring til: 23399596 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på E-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 Vedr. Covid-19 Pr. 1. marts er det igen muligt for alle vore kunder at komme til eftersyn, indlevering og udlevering på Campen Auktioners lokationer - man skal dog følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde 2 meters afstand, benytte mundbind eller visir samt spritte hænder. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Campen Auktioner Auktionen slutter ved første katalognummer. Herefter lukker katalognumrene med 120 sekunders mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 2 minutter. Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning. TC
Auction Terms & Conditions Auktionsbetingelser Opdateret pr. februar 2021 For english version - look below. Für Deutsch siehe unten. Føl- og hesteauktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. Ved tvist skal sagen til hver en tid afgøres ved en dansk domstol. ONLINE AUKTIONER 1. Registrering Du kan KUN købe på denne auktion, hvis du er erhvervsdrivende med CVR-nummer, eller betragter dig som værende proffessionel og vil købe på samme vilkår, som havde du et CVR-nummer. Hestene sælges i forbindelse med et dødsbo, og købes købes som beset og uden nogen form for garanti. Auktionen er IKKE for private forbrugere, kun for proffesionelle. Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. og evt. forlange depositum, hvilket skal indbetales straks efter anmodning. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S. De må ikke videregive eller afsløre Deres login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab som skyldes uberettiget brug af Deres konto. Ved køberregistrering accepterer De, at De ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vort website. Endvidere accepterer De, at De ikke vil foretage Dem nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. De accepterer ved køberregistreringen, at De ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vort website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S. 2. Færdsel på besigtigelsesområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 3. Varernes stand Alle heste og føl sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved den købte hest eller føl. Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken Campen Auktioner, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Ved en eventuel retssag tilkendes sælger retten til at opstalde hesten eller føllet på egen adresse, indtil sagen er afgjort. Varerne kan være behæftet med fejl, se diverse informationer fra dyrlæge m.m. Campen Auktioner henstiller alle til at møde op til eftersyn af hesten eller føllet. Campen Auktioner er ikke ansvarlig for mangler hos hesten eller føllet eller evt. fejl i beskrivelsen af hesten i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af hestens stand. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om hesten eller føllets stand og egenskaber. Campen Auktioner A/S foretager ikke nogen kontrol af hesten. 4. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 5. Risikoen for varen Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte heste og føl til køber. 6. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 16 % af budsummen per enhed ved onlineauktioner + 25 % moms. Herudover beregnes 3,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 16 % salær = 1160 kr. + 3,7 % deklarationsgebyr = 37 kr., i alt 1197 + 25 % moms = 1496,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. De hæfter herefter for det udestående auktionssalær. 7. Moms Der bliver beregnet moms af både hammerslag, salær og deklarationsgebyr. Visse heste og føl er undtaget for moms. De vil i kataloget blive betegnet som MOMSFRI. Her tillægges der kun moms af salær og deklarationsgebyr. 8. Moms og udlændinge Købere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra udleveringsdagen dokumenterer, at den købte hest eller føl er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 9. Betaling Varer købt online betales ved bankoverførsel til 9860 0000291323 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21. Sker der ikke betaling inden 24 timer, vil sagen overgå til inkasso uden varsel. 10. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til Dem, når Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Sælger afholder udgifter vedr. opstaldning indtil føllet er 6 måneder gammelt. Alle andre udgifter vedrørende føllet eller hesten står for købers regning efter hammerslag. Ønskes der opstaldning efter de 6 måneder aftales dette mellem køber og sælger. Alle udgifter vedr. DNA, bedækningsrater, brug af udenlandsk hingst samt indberetning står for sælgers regning. Ønsker De efter hammerslag sin hest forsikret, kan Campen Auktioner være behjælpelige med at sende dyrlægeattester til et eventuelt forsikringsselskab. Kontakt os på horses@campenauktioner.dk. 11. Udlevering Hesten eller føllet betragtes som udleveret når betalingen er registreret. Ved fortrudt køb og tilbagelevering vil sælger kunne pålægges opstaldning på maksimalt 1500kr, pr. måned for opstaldning. 12. Afhentning Føllet kan tidligst afhentes når det er 6 mdr. gammel. Se under det enkelte katalognummer. Varer skal afhentes i det aftalte tidsrum sælger og køber imellem, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere at vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. De skal selv sørge for afhentning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S samt sælger hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af hesten eller føllet i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Såfremt en købt hest eller føl ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, vil køber blive opkrævet opstaldningsgebyr indtil hesten eller føllet er solgt til anden side. 13. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at den købte hest eller føl opfylder lovmæssige krav efter køb, mht. forsikring. 14. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 15. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. Ved FØL- og heste auktioner - anses sælger for at have hesten i sin besiddelse på vegne af Dem fra det tidspunkt, hvor Deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. ENGLISH VERSION: Horse auctions held by Campen Auktioner A/S is held in accordance with Danish law. In case of dispute, the case must at any time be decided by a Danish court. ONLINE AUCTIONS 1. Registration This auction is only for people with a registered CVR (company) number or professionals that want to bid on the same terms. There is no right of withdrawal from a bid. The horses are sold as part of the estate of Peter Jensen and is sold as is and without any guarantee. To place a bid at the auction, you must first register as a customer. In order to register as a customer, you must state your name, address, telephone number and email address. Invoices are issued to the customer based on the information provided in connection with the customer registration. If the customer requests to amend this information after the auction closes, an administration fee of DKK 750 (plus VAT for bidders residing in Denmark) will be charged. Campen Auktioner A/S reserves the right to verify users upon registration, including telephone number, address, CVR no., etc. Campen Auktioner A/S may at any time and without reason suspend a user's bidder account and exclude the user from any further buying or selling via Campen Auktioner A/S. You cannot disclose or reveal your login or password to others. Campen Auktioner A/S is not liable for any loss caused by unauthorised use of your account or for purchases made in your name, if such purchase is due to insufficient protection of your login or password, or if you have not logged out of your user account with Campen Auktioner A/S. You are obliged to ensure that others do not have access to your bidder account, e.g. due to the fact that you have not logged out, and you are responsible for any loss resulting thereof. When registering as a customer you agree that you will not use any automatic or manual methods to copy or monitor our website. In addition, you agree that you will not take any action that will impose an excessive burden on our systems. When registering as a customer, you agree not to copy, mention, amend or make derivative products from our website without explicit written consent from Campen Auktioner A/S. 2. The auction premises All persons enter the auction premises at their own risk. 3. Condition of the goods All horses are sold "as is". Campen Auktioner A/S offers goods for sale on behalf of third parties, and Campen Auktioner A/S only acts as an intermediary. Thus, ownership of the horse sold by Campen Auktioner A/S belongs to a third party and not Campen Auktioner A/S, due to which Campen Auktioner A/S cannot be held responsible for any errors or defects etc. related to the horse purchased. Campen Auktions A/S cannot be held responsible for errors and omissions, etc. by the purchased horse. In addition, no liability of any kind may be claimed towards the auction house, the auctioneer, the applicant or the bankruptcy court. In the event of a trial, the seller is granted the right to lodge the horse at his own address until the case is settled. The horse may be defective, see various information from veterinarian etc. Campen Auktioner A/S recommends everyone to attend the inspection of the horse. Campen Auktioner A/S is not responsible for defects in the horse or any. error in the description of the horse in the directory. Photos in the catalog or on the website are for identification purposes only and cannot be used to assess the condition of the horse. Campen Auktioner A/S recommends and encourages all interested parties to come to the inspection to ascertain the horse's condition and properties. Campen Auktioner A/S does not control the health of the horse. 4. Amendments Campen Auktioner A/S disclaims liability for errors and omissions in the catalogue and in the terms and conditions of the auction. Campen Auktioner A/S reserves the right to remove goods from the auction, extend the auction or to repeat the auction in case of suspicion of misuse, errors, technical aspects, etc. Campen Auktioner A/S is not liable for any delays, interruptions or technical problems of any kind. 5. The risk for the goods From the end of the auction, the ownership and responsibility of the horses purchased passes to the buyer. 6. Premium and fees To the bidding price must be added a buyer's premium of 16% to the bidding price + 25% VAT for customers living in Denmark. In addition, a declaration fee of 3.7% of the bidding price is charged. Example: A bidding price of DKK 1,000 + buyer's premium of 16% = DKK 1,160 + declaration fee of 3.7% = DKK 37, in total DKK 1,197 + 25% VAT = DKK 1,496.25. Certain items are exempt from VAT on the bidding price, but is still subject to TAX on the premium and declaration fee. In the event of non-timely payment of goods purchased at auction, the right to the goods is lost. They are then liable for the outstanding auction fee. 7. VAT VAT is chargeable on the bid amount, premiums and fees. Certain horses are exempt from VAT. They will be referred to as "MOMSFRI" in the catalog. 8. VAT and foreigners A buyer residing outside Denmark must pay VAT but may obtain a VAT refund provided that the buyer within 14 days of the day of collection provides proof of export. Upon receipt of such proof, Campen Auktioner A/S will issue an export invoice exclusive of VAT to the buyer. The VAT amount paid will then be reimbursed to the buyer, who will receive a credit note for the original invoice. 9. Payment Goods purchased online are paid by bank transfer to 9860 0000291323 or via IBAN/SWIFT 9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21. Invoice has to be payed as an immediate transfer within 24 hours after receiving the invoice. In case of non-payment of the invoice in the specific timeframe, the claim will be handed over to debt collection without notice. 10. Transfer of ownership Ownership of the goods passes to you when your payment has been registered in Campen Auktioner A/S' account. Campen Auktioner A/S reserves the right to retain goods until payment has been registered in our account. The seller incurs expenses for housing until the foal reaches the age of 6 months. All other expenses relating to the horse are borne by the buyer after the sale. If housing is desired after the 6 months, this is agreed between the buyer and the seller. All expenses related to DNA, coverage rates, use of foreign stallions and reporting are at the seller's expense. If you want your horse insured after sale, Campen Auktioner A/S can help send veterinary certificates to any insurance company. Contact us at horses@campenauktions.dk. 11. Delivery The horse is considered to be delivered when the payment is registered. In the event of a regretted purchase and return, the seller will be able to impose a maximum of DKK 1500 per dwelling. month for housing. 12. Pickup The foal can be picked up at the earliest when it is 6 months old. See the individual catalogue numbers. Goods must be collected during the agreed period of sale and purchase between, unless otherwise agreed. Items that are not collected during the delivery period are removed at the buyer's expense. Campen Auktioner A/S also reserves the right to choose to sell unsold items by hand or by voluntary auction. In both cases, the sale is at the buyer's expense, so that you are obliged to compensate the resulting loss without having access to the possible profits. You must arrange for collection themselves according to the instructions of Campen Auktioner A/S. If staff from Campen Auktioner A/S as well as the seller help with handling and loading, it is for the buyer's responsibility and risk. Damage to the horse in connection with this is thus only the buyer's risk. In the event of damage to buildings, these must be re-established at the buyer's expense. If a purchased item is not picked up within the delivery period and no subsequent pickup has been agreed, the buyer will be charged a housing fee until the horse is sold to another side. 13. Use of goods Before using the goods purchased, the buyer is fully responsible that the horse meet the statutory requirements. 14. Theft Any incidents of theft will be reported to the police. 15. Right of cancellation There is no right of cancellation when the purchase is made as part of commercial activities. BEDINGUNGEN DEUTSCH: Die von Campen Auktioner A / S gehaltene HORSE AUCTION wird nach dänischem Recht durchgeführt. Im Streitfall muss der Fall jederzeit von einem dänischen Gericht entschieden werden. ONLINE-AUKTIONEN 1. Registrierung Die Teilnahme an der Gebotsabgabe erfordert eine vorherige Registrierung des Käufers. Für die Käuferregistrierung sind die Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse notwendig. Die für den Käufer ausgestellten Rechnungen enthalten die von ihm bei der Käuferregistrierung angegebenen Daten. Wünscht der Käufer eine Änderung dieser Daten nach dem Zuschlag, wird ein Verwaltungszuschlag in Höhe von 750,- DKK (+ MwSt. für Bieter mit Wohnsitz in Dänemark) berechnet. Campen Auktioner A/G können jederzeit die Einzahlung eines Depositums als Voraussetzung dafür fordern, dass Ihr Gebot auf der Auktion geltend ist. Campen Auktioner A/G behalten sich das Recht vor, die Bieter bei der Registrierung zu kontrollieren - hierunter die Telefonnummer, die Adresse usw. Ausserdem müssen bei dem Kauf vonseiten einer Firma der Firmenname, die Registrierungsnummer /die CVR-Nummer sowie der Name der Kontaktperson hervorgehen. Die Campen Auktioner A/S kann jederzeit und ohne Begründung das Bieterkonto des Benutzers sperren und diesen vom weiteren Handel über die Campen Auktioner A/S ausschließen. Eine Weitergabe oder Bekanntgabe Ihres Logins oder Ihrer Passwörter an andere Personen ist untersagt. Die Campen Auktioner A/S ist weder für den Verlust durch unberechtigte Nutzung Ihres Kontos verantwortlich noch für den in Ihrem Namen erfolgten Kauf, sofern der Kauf durch fehlenden Schutz Ihres Logins, Ihrer Passwörter oder ein nicht erfolgtes Abmelden von Ihrem Benutzerkonto bei der Campen Auktioner A/S erfolgt ist. Sie sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass andere Personen keinen Zugang zu Ihrem Bieterkonto haben wie z.B. durch fehlendes Abmelden. Für dadurch eventuell entstandene Verluste kommen Sie auf. Bei der Käuferregistrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Art von automatischer oder manueller Methode zum Kopieren oder Überwachen unserer Webseite nutzen werden. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Handlungen vornehmen werden, die unsere Systeme belasten. Bei der Käuferregistrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie keine Produkte unserer Webseite ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Campen Auktioner A/S kopieren, besprechen oder ändern bzw. davon abgeleitete Produkte herstellen werden. 2. Aufenthalt auf dem Besichtigungsgelände Jeglicher Aufenthalt auf dem Besichtigungsgelände erfolgt auf eigene Gefahr. 3. Zustand der Waren Alle Pherde werden verkauft wie besehen. Die Campen Auktioner A/S bietet für Dritte Waren zum Verkauf an; somit ist die Campen Auktioner A/S lediglich Vermittler. Das Eigentumsrecht an den von der Campen Auktioner A/S verkauften Waren hat somit nicht die Campen Auktioner A/S, sondern Dritte. Die Campen Auktioner A/S haftet infolgedessen nicht für Fehler und Mängel u.dgl. bei gekauften Pferde. Darüber hinaus kann keinerlei Haftung gegenüber dem Auktionshaus, dem Auktionator, dem Antragsteller oder dem Insolvenzgericht geltend gemacht werden. Im Falle eines Versuchs hat der Verkäufer das Recht, das Pferd bis zur Beilegung des Falles an seiner eigenen Adresse einzureichen. Das Pferd ist möglicherweise defekt, siehe verschiedene Informationen vom Tierarzt usw. Campen Auktioner A / S empfiehlt jedem, an der Inspektion des Pferdes teilzunehmen. Campen Auktioner A / S haftet nicht für Mängel am Pferd oder anderen. Fehler in der Beschreibung des Pferdes im Verzeichnis. Fotos im Katalog oder auf der Website dienen nur zu Identifikationszwecken und können nicht zur Beurteilung des Zustands des Pferdes verwendet werden. Die Campen Auktioner A / S empfiehlt und ermutigt alle Interessenten, zur Inspektion zu kommen, um den Zustand und die Eigenschaften des Pferdes festzustellen. Campen Auktioner A / S kontrolliert nicht die Gesundheit des Pferdes. 4. Änderungen Irrtümer und Fehler im Katalog sowie in den Anhängen zu den Auktionsbedingungen sind vorbehalten. Die Campen Auktioner A/S behält sich das Recht vor, Waren von der Auktion zu entfernen, Auktionen zu verlängern oder Auktionen bei Verdacht auf Missbrauch, Fehler, technische Umstände oder Sonstiges zu wiederholen. Die Campen Auktioner A/S haftet nicht für Verzögerungen, Betriebsstörungen oder technische Probleme jeglicher Art. 5. Warenrisiko Mit Auktionsende tragen Sie das Risiko für die gekauften Waren. 6. Provisionen und Gebühren Neben dem Zuschlagspreis ist eine Provision in Höhe von 16 % des Zuschlagspreises zu zahlen bei Online-Auktionen + 25 % MwSt. bei Verkauf an Kunden mit Wohnsitz in Dänemark. Darüber hinaus wird eine Veröffentlichungsgebühr in Höhe von 3,7 % des Zuschlagspreises berechnet. Beispiel: bei einem Zuschlag von 1000,- DKK + 16 % Provision = 1160,- DKK + 3,7 % Veröffentlichungsgebühr = 43,- DKK, insgesamt 1203,- DKK + 25 % MwSt. = 1503,75 DKK. Auf bestimmte Gegenstände wird keine Mehrwertsteuer auf den Zuschlagspreis erhoben; für Provisionen und Gebühren ist jedoch Mehrwertsteuer zu zahlen. 7. Mehrwertsteuer Auf den Zuschlagspreis, die Prämien und die Gebühren wird Mehrwertsteuer erhoben. Bestimmte Pferde sind von der Mehrwertsteuer befreit. Sie werden im Katalog als "MOMSFRI" bezeichnet. 8. Mehrwertsteuer bei Käufern aus dem Ausland Ein Käufer mit Wohnsitz außerhalb Dänemarks muss die Mehrwertsteuer zahlen, kann jedoch eine Mehrwertsteuerrückerstattung erhalten, sofern der Käufer innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag der Abholung einen Exportnachweis erbringt. Nach Erhalt eines solchen Nachweises kann Campen Auktioner A / S dem Käufer eine Exportrechnung ohne Mehrwertsteuer ausstellen. Der gezahlte Mehrwertsteuerbetrag wird dann dem Käufer erstattet, der eine Gutschrift für die Originalrechnung erhält. 9. Zahlung Online gekaufte Waren werden per Überweisung an 9860 0000291323 oder per IBAN / SWIFT [9898600000291323 SWIFT: FOSPDK21 bezahlt. Die Rechnung muss innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt als sofortige Überweisung bezahlt werden. Bei Nichtzahlung der Rechnung bei Fälligkeit wird die Forderung ohne Vorankündigung an das Inkasso übergeben. 10. Eigentumsübergang Das Eigentum an der Ware geht auf Sie über, wenn Ihre Zahlung auf dem Konto von Campen Auktioner A / S registriert wurde. Campen Auktioner A / S behält sich das Recht vor, Waren zurückzuhalten, bis die Zahlung auf unserem Konto registriert wurde. Dem Verkäufer entstehen Unterkunftkosten, bis das Fohlen 6 Monate alt ist. Alle anderen mit dem Fohlen verbundenen Kosten trägt der Käufer nach dem Verkauf. Wenn nach 6 Monaten eine Unterkunft gewünscht wird, wird dies zwischen dem Käufer und dem Verkäufer vereinbart. Alle Kosten im Zusammenhang mit DNA, Deckraten, Einsatz ausländischer Hengste und Berichterstattung gehen zu Lasten des Verkäufers. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fohlen nach dem Verkauf versichert ist, kann Campen Auktioner A / S Ihnen helfen, Veterinärzertifikate an jede Versicherungsgesellschaft zu senden. Kontaktieren Sie uns unter hors@campenauktions.dk. 11. Lieferung Das Pferd gilt als geliefert, wenn die Zahlung registriert ist. Im Falle eines bedauerlichen Kaufs und einer bedauerlichen Rückgabe kann der Verkäufer maximal 1500 DKK pro Monat für die Unterbringung erhalten. 12. Abholung Das Fohlen kann frühestens im Alter von 6 Monaten abgeholt werden. Siehe die einzelnen Katalognummern. Sofern nicht anders vereinbart, muss die Ware während des vereinbarten Kauf- und Verkaufszeitraums zwischen abgeholt werden. Artikel, die während der Lieferzeit nicht abgeholt werden, werden auf Kosten des Käufers entfernt. Campen Auktioner A / S behält sich außerdem das Recht vor, nicht verkaufte Artikel von Hand oder freiwillig zu versteigern. In beiden Fällen erfolgt der Verkauf auf Kosten des Käufers, so dass er verpflichtet ist, den daraus resultierenden Verlust zu kompensieren, ohne Zugang zu den möglichen Gewinnen zu haben. Sie müssen die Abholung selbst gemäß den Anweisungen von Campen Auktioner A / S veranlassen. Wenn Mitarbeiter von Campen Auktioner A / S sowie der Verkäufer bei der Handhabung und Verladung helfen, liegt dies in der Verantwortung und dem Risiko des Käufers. Eine damit verbundene Beschädigung des Pferd ist somit nur das Risiko des Käufers. Im Falle von Gebäudeschäden müssen diese auf Kosten des Käufers wiederhergestellt werden. Wenn ein gekaufter Artikel nicht innerhalb der Lieferfrist abgeholt wird und keine spätere Abholung vereinbart wurde, wird dem Käufer eine Wohngebühr berechnet, bis das Pferd an eine andere Seite verkauft wird. 13. Verwendung von Waren Vor Verwendung der gekauften Ware trägt der Käufer die volle Verantwortung dafür, dass das Pferd die gesetzlichen Anforderungen erfüllt 14. Diebstahl Jeder Diebstahl wird angezeigt. 15. Rücktrittsrecht Erfolgt der Kauf im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, wird kein Rücktrittsrecht gewährt. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 950.00 50.00 DK
950.01 - 1,900.00 100.00 DK
1,900.01 - 39,500.00 500.00 DK
39,500.01 - 9,999,999.99 1,000.00 DK
Currency DK
Buyer Premium 16% (min. 100,-)+ 3,7% dekl.gebyr+moms
Campen Auktioner A/S ikke opbevarer købte varer, og alle køb skal være afhentede i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.