Name 8787 FYSISK: KONKURS, FOGEDRET M.M. (NYRUP)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 5/17/2023 - 6/6/2023
Location Waldemarsvej 1
Nyrup, DK 4296
Buyer Premium Se betingelser
Description
Fra kataloget kan nævnes: Biler, bl.a. en Porsche Panamera 4 S, både, elektronik, E-FECT elcykler, Georg Jensen sølv, designmøbler, pengeskab, golfbil, softicemaskine, fitnessmaskiner og meget mere. Tilmelding af effekter modtages løbende, og kataloget opdateres herefter. Kontakt os via salg@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 Beregn din pris inkl. salær AUKTIONSSTART: Den fysiske auktion starter tirsdag den 6. juni kl. 18.00 FORHÅNDSBUD: Det er muligt at forhåndsbyde på auktionen indtil mandag den 5. juni kl. 20.00 Bemærk at alle katalognumre slutter på samme tid, så læg dine bud ind i god tid. EFTERSYN: Hver tirsdag kl. 9-17 samt på auktionsdagen fra kl. 9.00 BETALING: Der betales ved bankoverførsel til 8117 0001409136 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. DK2681170001409136 SWIFT: NYKBDKKK eller kontant på selve auktionsdagen, dog maksimalt kr. 19.999. Det er også muligt at betale med Visa/MasterCard op til egen fastsatte beløbsgrænse. Vi gør opmærksom på at beløbsgrænsen for dankort er kr. 4.000. AFHENTNING: Efter endt auktion vil der være udlevering i op til en time efter sidste hammerslag. Efter aftale er der også mulighed for afhentning tirsdag den 13. juni kl. 9-17 ADRESSE: Waldemarsvej 1, 4296 Nyrup Har du spørgsmål til auktionen så ring på tlf.: 2271 5555 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på e-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf.: 2271 5555 Vindende netbydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura den dag den fysiske auktion slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning. Skulle du være forhindret i at deltage, er du meget velkommen til at tilmelde dig som telefonbyder på 2271 5555 eller via mail@campenauktioner.dk senest mandag den 5. juni kl. 12.00 Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §3+4 i auktionsbetingelserne. EFU
Auction Terms & Conditions FYSISKE AUKTIONER Auktionsbetingelser Opdateret pr. april 2023 Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. 1. Registrering Deltagelse i budgivningen kræver forudgående byderregistrering. Dette kan enten ske online eller hos auktionskontoret på auktionsdagen. Endelig køberregistrering kan være betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til den vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med registrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for købere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at dit bud er gældende på auktionen. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en byders byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel hos Campen Auktioner A/S. Ved køberregistrering bekræfter du, at du er fyldt 18 år. 2. Entré Gratis entré. 3. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 4. Forhåndsbud Såfremt du ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man afgive et forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Du kan også byde med over telefonen på selve auktionsdagen ved at skrive en mail til mail@campenauktioner.dk, senest dagen inden auktionen starter, så ringer vi dig op på dagen. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til denne enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. Eksempel: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder. Vær opmærksom på, at forhåndsbuddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun den vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Købere, der benytter forhåndsbud, skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud på fysiske auktioner Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Øvrige uoverensstemmelser vedrørende budgivningen skal tages med auktionslederen umiddelbart efter, auktionen er slut. 6. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S, tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer. Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Varerne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog og/eller på hjemmesiden er blot til identifikation af varen og kan ikke anvendes til vurdering af varernes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle interesserede kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given vares stand. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal, og der kan derfor være afvigelser på +/- 10 % ift. skønnet. 7. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen og ændre tidspunktet for auktionen. Endvidere forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at lade auktionen gå om, pga. mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 8. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 9. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 10. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær og gebyr i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 11. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 22 % af budsummen dog min. 150 kr. pr. enhed ved fysiske auktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Eksempel: Ved bud på 500 kr. på én vare: 500 kr. + 150 kr. = 650 kr. + 25 % moms = I alt 812,50 kr. Eksempel: Ved bud på 1.000 kr. på én vare: 1.000 kr. + 22 % salær = 1220 kr. + 25 % moms = I alt 1.525 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal altid betales moms af salæret. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. Du hæfter herefter for det udestående auktionssalær plus moms. Ved net- og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel. Dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion samt af Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk. 12. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salæret (f.eks. personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag og salær. 13. Moms og udlændinge Erhvervskøbere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte varer er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 14. Betaling Der betales ved bankoverførsel til 8117 0001409136 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. DK2681170001409136 SWIFT: NYKBDKKK eller kontant på selve auktionsdagen, dog maksimalt 19.999 kr. Du kan også betale med Visa/Mastercard op til din individuelle beløbsgrænse. Vi gør opmærksom på, at beløbsgrænsen for dankort er 4.000 kr. Faktura modtages i auktionssalen og pr. mail og skal betales straks. Faktura til netkøberne skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil du modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre en rykkerskrivelse med et rykkergebyr efter inkassolovens §10, stk. 3. Rykkergebyret udgør 100 kr., hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 kr. i kompensationsgebyr. Din byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil du mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret. Ved manglende betaling af rykkerskrivelsen efter 12 dage, fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for dig. 15. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til dig, når din betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved salg af køretøjer, biler, både, motorcykler og lignende bliver registreringsattesten først udleveret til køber, når betalingen er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. 16. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet, før de er betalt. Derfor skal købsfaktura altid forevises ved udleveringen. 17. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 18. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købte varer opfylder lovmæssige krav inden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 19. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 20. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner hverken for private eller erhvervsdrivende. En bil kan ikke - når den har forladt kantstenen - tilbageleveres som følge af fortrydelsesretten, uanset standen. 21. Særlig ansvarsfraskrivelse for konkursbo Såfremt det overdragne sælges af et konkursbo, som det er og forefindes og uden ansvar for mangler af nogen art for konkursboet, kurator og skifteretten. Køber er således ikke berettiget til at hæve handlen og har ikke krav på forholdsmæssigt afslag, erstatning eller lignende kompensation i anledning af, at der konstateres mangler af nogen art ved det overdragne. Der tages forbehold for tredjemands rettigheder i det overdragne, herunder ejendomsforbehold, idet det kan oplyses, at det ikke for nærværende er konkursboet bekendt, at der skulle være sådanne rettigheder. Såfremt der konstateres eventuelle tredjemandsrettigheder vedrørende det overdragne, herunder ejendomsret, ejendomsforbehold, tilbageholdsret og panteret, skal du på konkursboets anmodning udlevere de pågældende effekter til tredjemand, uden at dette betyder et afslag eller anden regulering af auktionssummen. 22. Copydan afgift Ifølge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkræves følgeretsvederlag for værker af nyere danske og visse udenlandske kunstnere, som enten er nulevende eller ikke har været døde i mere end 70 år. Følgeretsvederlaget opkræves af Auktionshuset på vegne af kunstnernes organisation Copydan. Disse værker er mærket (CD) for Copydan ud for katalognummeret. Følgeretsvederlaget udgør 5 % af hammerslaget. Herunder er oversigten over de følgeretsvederlag, der skal betales: 5% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem 2.230,86 og 371.810 kr. 3% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms) der ligger mellem 371.810 og 1.487.240 kr. 1% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem 1.487.240 og 2.602.670 kr. 0,5% af den del af hammerslagsslagsprisen (ekskl. moms), der ligger mellem 2.602.670 og 3.718.100 kr. 0,25% af den del af hammerslagsprisen (ekskl. moms), der ligger over 3.718.100 kr. 23. Behandling af personoplysninger ifm. Videoovervågning Du oplyses hermed om, at Campen Auktioner A/S videooptager fysiske auktioner med det formål at kunne dokumentere, hvem der byder, hvad der bydes på, og hvor meget der bydes. Vi anvender behandlingshjemlen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne dokumentere auktionsforløbet i tilfælde af tvister. Vi sletter optagelserne igen når vi har modtaget betaling for alle auktionerede varer og indsættere er blevet afregnet. Derudover oplyses du om at vi kan live-streame auktionen, ligesom vi også kan tage stemningsbilleder og video af auktionen for markedsføringsformål. Vi anvender behandlingshjemlen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne markedsføre auktioner med stemningsbilleder og videoer fra tidligere auktioner. Vi sletter billeder og optagelser, når vi ikke længere vil bruge det i markedsføringsøjemed. Såfremt vores fotografer ønsker at tage portrætbilleder af dig, vil vi indhente dit samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Øvrige oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder kan findes på vores hjemmeside under "Privatlivspolitik". 24. Klage Såfremt du ønsker at klage over auktionen, skal du henvende dig til auktionslederen straks efter auktionen er slut. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 9,950.00 200.00 DKR
9,950.01 - 19,950.00 500.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 1,000.00 DKR
49,950.01 - 99,950.00 2,000.00 DKR
99,950.01 - 499,950.00 5,000.00 DKR
499,950.01 - 999,950.00 10,000.00 DKR
999,950.01 - 9,999,999.99 25,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium Se betingelser
Campen Auktioner A/S opbevarer ikke købte varer, og alle køb skal afhentes i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.