Name 355 NET: FLYTTEAUKTION (HADSUND)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 9/3/2015 - 9/17/2015
Location Møgelholtvej 58
Hadsund 9560
Buyer Premium 15% (min. 100,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Description
Auktionen slutter torsdag den 17. september kl. 19.00 ved første katalognummer. Herefter lukker katalognumrene med 10 sekunders mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 2 minutter. Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning. Eftersyn: Torsdag 10/9 kl. 14-16 Udlevering: Torsdag 24/9 kl. 9-15 Adresse: Møgelholtvej 58, 9560 Hadsund Fra kataloget kan nævnes: Havetraktor, 3 stk. brændeovne, Isover isolering, gulvklinker, elektronik, amerikaner køleskab m.m.
Auction Terms & Conditions 1. Registrering For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette gøres online via hjemmesiden. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). 2. Auktionen er en ren onlineauktion. Der afgives maksimumbud på auktionen. Systemet byder op til det beløb du fastsætter automatisk. Hertil lægges naturligvis salær, gebyr og moms. 3. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis vi vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder vi os retten til at udelukke disse. 4. Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. 5. Der tillægges et auktionssalær på 15 % på budsum (dog min. 100,- kr. pr. enhed) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15% salær = 1150 kr. + 2,7% deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25% moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. 6. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter. Det vil dog altid fremgå af kataloget, hvilke varer der er momsfrie).Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. Uanset om man sælger efter brugtmomsordningen eller efter de almindelige momsregler får man det fulde hammerslag minus sælgersalær udbetalt, og sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen til brug for at afgøre, efter hvilke momsregler varen skal sælges. 7. Der opkræves ikke moms af købere bosiddende i EU (Evt. i EFTA-landende – Norge og andre lande, som ikke er med i EU, men hvor lignende regler gælder), hvis køber oplyser gyldigt momsnummer. Er køber bosiddende uden for EU opkræves der ikke moms, men varen udleveres ikke før Campen Auktioner har modtaget udførselserklæring fra speditør. Enkelte varer kan være momsfrie, og dette vil således være oplyst ud for varen eller blive oplyst på auktionskontoret. 8. Varerne betales inden for 24 timer via bankoverførsel. Vi forbeholder os retten til at beholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ingen varer forlader stedet uden de er betalt. Kvittering forevises altid ved udgangen. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. 9. Varerne skal senest være afhentet i det oplyste udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel. 10. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Campen Auktioner A/S' formularer eller anden registrering på auktionskontoret, og i øvrigt følge auktionsbetingelserne. Formularerne kan hentes på auktionsdagen eller downloades fra hjemmesiden www.campenauktioner.dk. 11. Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted. 12. Efter auktionen slutter står varen for købers regning og risiko. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. 13. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 14. De købte varer kan først medtages, når betaling er gennemført på auktionskontoret eller over nettet og ses registret på vores konto. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed. 15. Færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 16. Der tages forbehold for fejl og mangler samt tillæg til auktionsvilkår. 17. Paller og pallerammer medfølger ikke. 18. Alt tyveri meldes til politiet.mark). Bydernummer skal afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis Campen Auktioner A/S vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at udelukke disse. 2. Entre Entré til auktionen koster 30-100 kr. og inkluderer bydernummer, auktionskatalog og kuglepen. 3. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 4. Forhåndsbud Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret på auktionsdagen. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til, dette enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. 'Eksempelvis: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder på nettet, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder.' Vær opmærksom på, at buddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Forhåndsbyder skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted. 6. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Auktionseffekterne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal. 7. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. 8. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 9. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 10. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 11. Salær og gebyr Til budsummen skal, der tillægges et auktionssalær på 15 % af budsummen (dog min. 150,- kr. pr. enhed) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25 % moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S' hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 12. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 13. Moms og udlændinge Købere der er bosiddende uden for Danmark skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt byder inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til byder når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til byder sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 14. Betaling Varerne betales i kontanter, check eller dankort på auktionsdagen. Ved betalinger med Dankort og check skal billedlegitimation forevises. Bemærk, at der ved betaling med Mastercard tillægges 1,25 % af transaktionsbeløbet i gebyr. Efter forudgående aftale kan betaling ske ved en bankoverførsel direkte til vores konto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed. 15. Ejendomsrettens overgang Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved betaling med check eller kreditkort overgår ejendomsretten først til køber, når betalingen er indløst til kontanter. 16. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet uden, at de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen. 17. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 18. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 19. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 20. Netauktioner Da alle Campen Auktioner A/S' auktioner er erhvervsauktioner, finder fortrydelsesretten på 14 dage i forbrugeraftaleloven ikke anvendelse. Conditions in English AUCTION TERMS AND CONDITIONS All auctions conducted by Campen Auktioner A/S are governed by Danish law. 1. Registration In order to place a bid at our auctions, you need to be registered as a customer with us. You can either register online or in person at the entrance on the auction day. Final customer registration is subject to the customer presenting valid personal identification. Invoices to the winning bidder are issued based on the information provided upon customer registration. If a customer wishes to change this information after the fall of the hammer, an administration fee of DDK 750 (plus VAT for bidders resident in Denmark) will be charged. The bidding number card must be returned to the auction office when you leave the auction. If you fail to do so, you will be charged a fee of DKK 750. Campen Auktioner A/S reserves the right to verify the customer information provided upon registration, including telephone number, address, CVR no., etc. If Campen Auktioner A/S finds that insincere users are registered in our system, Campen Auktioner A/S reserves the right to exclude such users. 2. Entrance fee An entrance fee of between DKK 30 and 100 is charged for entry into the auction premises. The entrance fee includes bidding number card, auction catalogue and a pen. 3. The auction premises All persons attending an auction are on the land and premises at their own risk. 4. Absentee bids If you are unable to attend the auction on the auction day, you may place an absentee bid. You can do so at Campen Auktioner A/S' website www.campenauktioner.dk before the closing time stipulated for each auction. Absentee bids may also be submitted on the auction day either over the telephone or at the auction office on the auction day. Campen Auktioner A/S will then make a bid on behalf of the highest absentee bidder until such time that this bid either has won the auction or a higher bid has been placed. The bidder in the auction room will always have the right of first refusal. For instance: If an absentee bidder has made an online bid of DKK 1,000, and a bid of DKK 1,000 is made by a bidder at the live auction on the auction day, the bid submitted in the auction room will always win the auction. Please note that the bid is binding, and there is no cooling-off right. Only the winning bidder will be notified of the outcome by email or telephone, on the first working day after the auction at the latest. Absentee bidders should be aware of our collection and payment terms and conditions. 5. Discrepancies concerning bids If any disputes should arise during the auction as to the highest bid, the auctioneer has the discretion to decide whether to re-auction the lot. Any other disputes will be handled by the auction manager immediately after the closing of the auction. 6. State and condition of the goods All goods are sold "as is" without any kind of warranty, and complaints will not be considered. The auction manager, the auctioneer, the applicant and the Bankruptcy Court cannot be held liable and have no liability for operating defects, state and condition, legality, measurements, weight, dimensions, age and description of the goods. Campen Auktioner A/S conducts no operating ability tests or other examination of the goods. 7. Changes Campen Auktioner A/S disclaims liability for errors and omissions in the catalogue and in the addendum to the auction terms and conditions. 8. Pallets and pallet frames The sale does not include pallets and pallet frames. 9. The risk for the goods After the fall of the hammer, the risk for the goods passes to the buyer. 10. Transactions at the auction premises All transactions conducted at the auction premises must be registered with Campen Auktioner A/S and are subject to a buyer's premium pursuant to Campen Auktioner A/S' auction terms and conditions. 11. Buyer's premium and fees A buyer's premium of 15 % is charged on the hammer price (a minimum buyer's premium per lot of DKK 150). VAT at a rate of plus 25 % is chargeable on sales to customers that are residents in Denmark. Moreover, a declaration fee of 2.7 % is chargeable on the hammer price. Example: A bid of DKK 1,000 + 15 % buyer's premium = DKK 1,150 + 2.7 % declaration fee = DKK 27, totalling DKK 1,177 + 25 % VAT = DKK 1,471.25. VAT is not chargeable on the hammer price of certain goods. However, VAT is chargeable on the buyer's premium and declaration fee. The buyer's premium charged for online and special auctions may deviate from the above example as specifically indicated in the terms and conditions governing each individual auction and at Campen Auktioner A/S' website, www.campenauktioner.dk. 12. VAT For goods eligible under the auctioneers' margin scheme, VAT is charged only on the buyer's premium and fees (e.g. private motor cars, caravans, antiques).The catalogue states or the auctioneer announces whether goods are exempt from VAT. For goods sold under the general VAT rules, VAT is chargeable on the hammer price, buyer's premium and fees. 13. VAT and foreigners A buyer residing outside of Denmark must pay VAT but may obtain a VAT refund provided that the buyer within 14 days of the auction day provides proof of export. Upon receipt of such proof, Campen Auktioner A/S may issue an export invoice exclusive of VAT to the bidder. The VAT amount paid will then be reimbursed to the bidder, who will receive a credit note for the original invoice. 14. Payment The goods must be paid in cash, by cheque or credit card on the auction day. If you pay by credit card and cheque, you are required to present photo ID. Please note that if you pay by Mastercard, a fee of 1.25 % is charged on the transaction amount. If so agreed in advance, payment may be made by bank transfer directly into our account. Bank transfer via IBAN/SWIFT is available to foreign buyers immediately after the auction. If you wish to make a bank transfer on the auction day, you are welcome to use our computers. 15. The passing of title to the goods Campen Auktioner A/S reserves the right to retain goods until payment has been registered in our account. In the event of payment by cheque or credit card, title to the goods does not pass to the buyer until the payment has been redeemed in cash. Sales condition of vehicles, cars, boats, motorcycles and the like, states that the registration certificate will be issued only after the money has been transferred and confirmed received at the bank account belonging Campen Auktioner A / S. 16. Claiming the goods No unpaid goods may leave the auction premises. Therefore, when claiming the goods, receipt of payment must be presented. 17. Collection Goods must be collected within the collection times stipulated unless otherwise agreed. Goods that have not been collected within the hours of collection will be removed at the buyer's expense. Campen Auktioner A/S has the right at its discretion to sell uncollected goods by private treaty or voluntary auction. In both such instances, the sale will be conducted at the buyer's account. The buyer is liable for any resulting losses but has no access to any potential profits. In the event of non-payment, collection proceedings will be initiated without further notice. The buyer must arrange for collection and dismantling/dismounting as directed by Campen Auktioner A/S. Any assistance rendered by Campen Auktioner A/S' staff in the handling and loading of goods is at the buyer's risk. Damage to the goods occurring in this connection will be for the buyer's risk. In the event of damage to buildings, such buildings must be re-established. It is for the buyer to ensure that the dismantling of electricity, gas, water, heating and drains is undertaken in accordance with applicable rules and legislation. If an item bought is not collected within the time of collection, and no agreement for later collection has been made, an amount of DKK 50 will be charged per day per item/pallet. Furthermore, Campen Auktioner A/S may charge a handling fee. Uncollected goods to be brought to a disposal site will be handled at the buyer's expense. 18. Use of goods Before using any items bought, the buyer is under an obligation to ensure that the material meets the statutory requirements. Furthermore, it is the buyer's full responsibility to obtain from the relevant licence holder any licences required in order to use various software/patents etc. 19. Theft All incidents of theft will be reported to the police BEDINGUNGEN AUF DEUTSCH Für alle von Campen Auktioner A/S durchgeführten Auktionen gilt dänisches Recht. 1. Registrierung Gebote können nur nach einer Käuferregistrierung abgegeben werden. Die Registrierung kann entweder online vorgenommen werden oder aber am Eingang am Auktionstag. Die endgültige Käuferregistrierung ist erst nach Vorlage eines gültigen Personalausweises möglich. Rechnungen werden dem Gewinner der Auktion mit den Daten ausgestellt, die er bei seiner Käuferregistrierung angegeben hat. Sollte der Käufer diese Daten nach dem Auktionszuschlag ändern wollen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 750 dänischen Kronen erhoben (zzgl. dänischer Mehrwertsteuer für Bieter mit dänischem Wohnsitz). Um Missbrauch zu vermeiden, muss die Bieternummer bei Verlassen der Auktion im Auktionsbüro abgegeben werden. Wird dies versäumt, wird eine Gebühr von 750 dänischen Kronen erhoben. Campen Auktioner A/S behält sich das Recht vor, die Nutzerdaten bei der Registrierung zu kontrollieren - hierunter Telefonnummer, Adresse u. a.. Wenn Campen Auktioner A/S Grund zur Annahme hat, dass sich unseriöse Nutzer im System anmelden, behält Campen Auktioner A/S sich das Recht vor, diese von den Leistungen auszuschließen. Campen Auktioner A/S kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Bieterkonto eines Käufers sperren und weiteren Handel mit Campen Auktioner A/S verwehren. 2. Eintrittsgebühr Die Eintrittsgebühr zur Auktion beträgt zwischen 30 und 100 dänischen Kronen und beinhaltet die Bieternummer sowie einen Auktionskatalog und einen Kugelschreiber. 3. Aufenthalt auf dem Auktionsgelände Jeglicher Aufenthalt auf dem Auktionsgelände geschieht auf eigene Gefahr. 4. Vorabgebote Falls eine Anwesenheit vor Ort am Auktionstag nicht möglich ist, gibt es die Möglichkeit eines Vorabgebots. Dies geschieht auf Campen Auktioner A/S' Homepage unter www.campenauktioner.dk und ist bis zu dem jeweils angegebene Schlusszeitpunkt einer Auktion möglich. Am Auktionstag können Vorabgebote telefonisch oder direkt im Auktionsbüro abgegeben werden. Campen Auktioner A/S bietet anstelle des Bieters mit dem höchsten Vorabgebot, bis dieser die Auktion gewonnen hat oder überboten wird. Die Bieter im Saal haben immer das Vorkaufsrecht. "Zum Beispiel: Gibt es ein online abgegebenes Vorabgebot in Höhe von 1.000 Kronen und es werden 1.000 Kronen während der physischen Auktion am Auktionstag geboten, gewinnt immer das Saalgebot." Wir machen darauf aufmerksam, dass das Gebot verbindlich ist, d. h. es gibt kein Rücktrittsrecht. Nur Auktionsgewinner erhalten spätestens am ersten Werktag nach der Auktion eine Nachricht per E-Mail oder Telefon. Vorabbieter müssen sich über die Abhol- und Bezahlungsbedingungen informieren. 5. Gebote betreffende Unstimmigkeiten Sollte es während der Auktion Zweifel geben, wer der Höchstbietende ist, entscheidet der Auktionsleiter, ob ein neuer Aufruf stattfinden soll. Andere Unstimmigkeiten müssen direkt nach Abschluss der Auktion mit dem Auktionsleiter geklärt werden. 6. Zustand der Waren Alle Waren werden wie besehen und ohne jegliche Form von Reklamationsrecht verkauft. Reklamationen wird nicht Folge geleistet. Es können weder Ansprüche gegen den Auktionsleiter, den Auktionsveranstalter, den Gläubiger oder das Konkursgericht geltend gemacht werden. Dies umfasst die Verantwortung für Funktionstüchtigkeit, Stand, Gesetzmäßigkeit, Maßangaben, Gewicht, Dimensionen, Alter und Beschreibung der Ware. Die Auktionsgegenstände können Fehler, Mängel, Restaurierungsspuren oder Beschädigungen aufweisen, die nicht unbedingt in der Katalogbeschreibung genannt werden. Fotos im Katalog oder auf der Webseite dienen der Identifikation der Gegenstände und können nicht für eine Einschätzung des Zustandes der Waren verwendet werden. Campen Auktioner A/S empfiehlt, Gegenstände vor Ort persönlich zu begutachten, um sich über deren Stand zu vergewissern. Campen Auktioner A/S nimmt keine Funktionstauglichkeitsprüfungen oder andere Formen der Kontrolle der Waren vor. Alle Angaben zu Anzahlen sind als Circa-Angaben zu verstehen und können 10 % nach oben oder unten von der Schätzung abweichen. 7. Änderungen Fehler und Irrtümer im Katalog sowie in den Anhängen zu den Auktionsbedingungen sind vorbehalten. 8. Paletten und Palettenrahmen Paletten und Palettenrahmen sind nicht im Kauf enthalten. 9. Risiko der Ware Nach dem Zuschlag trägt der Käufer die Kosten und das Risiko der Ware. 10. Handel auf dem Auktionsgelände Jeder Handel auf dem Auktionsgelände muss bei Campen Auktioner A/S registriert werden und wird in Übereinstimmung mit Campen Auktioner A/S' Auktionsbedingungen mit einer Verkaufsprovision belegt. 11. Provision und Gebühr Zusätzlich zur Gebotssumme wird eine Auktionsprovision von 15 % der Gebotssumme erhoben (jedoch mindestens 150 dänische Kronen pro Einheit bzw. mindestens 100 dänische Kronen bei Onlineauktionen), zzgl. 25 % Mehrwertsteuer bei Verkauf an Kunden mit dänischem Wohnsitz. Darüberhinaus wird eine Deklarationsgebühr in Höhe von 2,7 % der Gebotssumme berechnet. Ein Beispiel: Gebot von 1.000 Kronen + 15 % Provision (150 Kronen) + 2,7 % Deklarationsgebühr (27 Kronen) entspricht 1.177 Kronen + 25 % Mehrwertsteuer (294,25 Kronen) = 1471,25 Kronen. Bestimmte Gegenstände sind in Bezug auf die Gebotssumme von der Mehrwertsteuer befreit, es muss jedoch Mehrwertsteuer auf die Provision und die Deklarationsgebühr entrichtet werden. Bei Online- und Spezialauktionen kann die Provision vom oben genannten Beispiel abweichen. Dies geht ggf. aus den Bedingungen der jeweiligen Auktion sowie aus Campen Auktioner A/S' Webseite,www.campenauktioner.dk, hervor. 12. Mehrwertsteuer Bei Waren, die nach der dänischen Gebrauchtmehrwertsteuerregelung verkauft werden, wird nur Mehrwertsteuer auf die Provision und die Gebühren erhoben (z. B. bei PKWs, Wohnwagen oder Antiquitäten). Welche Waren mehrwertsteuerbefreit sind, geht immer aus dem Katalog hervor bzw. wird vom Auktionsleiter bekanntgegeben. Bei Waren, die nach den üblichen Mehrwertsteuerregeln verkauft werden, wird die Mehrwertsteuer sowohl auf das Gewinnergebot als auch auf die Provision und die Deklarationsgebühr erhoben. 13. Mehrwertsteuer und ausländische Käufer Käufer, deren Wohnsitz außerhalb Dänemarks liegt, müssen vorerst die Mehrwertsteuer auf den Kauf entrichten, können sich diese jedoch zurückerstatten lassen, wenn sie innerhalb von 14 Tagen ab dem Auktionstag nachweisen, dass die gekauften Waren aus Dänemark ausgeführt wurden. Es kann eine Exportrechnung ohne ausgewiesene Mehrwertsteuer ausgestellt werden, sobald der Ausfuhrnachweis Campen Auktioner A/S vorliegt. Dann wird dem Käufer die gezahlte Mehrwertsteuer erstattet und dies auf der ursprünglichen Rechnung vermerkt. 14. Bezahlung Die Waren werden in bar, mit Scheck oder mit Dankort bzw. Kreditkarte am Auktionstag bezahlt. Bei Bezahlung mit Dankort bzw. Kreditkarte oder Scheck muss sich der Käufer mit einem Lichtbildausweis ausweisen. Wir weisen darauf hin, dass bei der Bezahlung mit Mastercard eine Gebühr von 1,25 % der Transaktionssumme erhoben wird. Nach vorheriger Absprache ist eine Bezahlung per Überweisung direkt auf unser Konto möglich. Ausländische Käufer können eine Überweisung mit IBAN/SWIFT unmittelbar nach der Auktion tätigen. Wird eine Überweisung am Auktionstag gewünscht, stellen wir gern unseren Computer zur Verfügung. 15. Eigentumsübergang Campen Auktioner A/S behält sich das Recht vor Waren zurückzubehalten, bis die Bezahlung vollständig auf unser Konto eingegangen ist. Bei Bezahlung mit Scheck oder Kreditkarte geht die Ware erst in den Besitz des Käufers über, wenn die Bezahlung endgültig verbucht wurde. Beim Verkauf von Fahrzeugen, Automobilen, Booten, Motorrädern u. ä. werden die Fahrzeugpapiere erst ausgehändigt, wenn der Betrag überwiesen und der Zahlungseingang auf Campen Auktioner A/S' Konto verbucht wurde. 16. Auslieferung Unbezahlte Waren dürfen das Auktionsgelände nicht verlassen. Daher muss bei der Warenauslieferung immer eine Quittung vorgelegt werden. 17. Abholung Die Waren müssen im angegebenen Abholungszeitraum abgeholt werden, insofern nichts anderes vereinbart wurde. Waren, die nicht im Abholzeitraum abgeholt wurden, werden auf Rechnung des Käufers entfernt. Campen Auktioner A/S kann nicht abgeholte Waren unter der Hand oder bei einer freiwilligen Auktion verkaufen. Der Verkauf geschieht in beiden Fällen auf Rechnung des Käufers, indem dieser verpflichtet ist, einen daraus entstehenden Verlust zu tragen, ohne jedoch einen Anspruch auf einen möglichen Überschuss geltend machen zu können. Sofern die Bezahlung dieser Kosten ausbleibt, wird der Fall ohne Vorwarnung an ein Inkasso-Unternehmen übergeben. Der Käufer der Ware muss selbst für die Abholung und den Abbau nach Anweisung von Campen Auktioner A/S sorgen. Sofern Personal von Campen Auktioner A/S beim Handtieren und Verladen hilft, geschieht dies auf Verantwortung des Käufers. Eine hierbei entstehende Beschädigung der Ware obliegt allein dem Risiko des Käufers. Entstehende Schäden an Gebäuden müssen behoben werden. Beim Abmontieren von Strom, Gas, Wasser, Heizung und Abflüssen haftet der Käufer dafür, dass dies in Übereinstimmung mit geltenden Regeln und Gesetzen geschieht. Sofern eine gekaufte Ware nicht innerhalb der Abholungszeit abgeholt wird und keine spätere Abholung vereinbart wurde, kostet die Aufbewahrung 50 dänische Kronen pro Woche pro Ware/Palette. Außerdem können weitere Gebühren für das Handtieren der Waren berechnet werden. Nicht abgeholte Waren, die zur Mülldeponie gefahren werden müssen, werden auf Kosten des Käufers entsorgt. 18. Ingebrauchnahme der Waren Der Käufer trägt die volle Verantwortung dafür, dass das gekaufte Material die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, bevor er es in Gebrauch nimmt. Der Käufer trägt weiterhin die volle Verantwortung dafür, eventuelle Genehmigungen bzw. Lizenzen für den Gebrauch diverser Software, Patente etc. von den entsprechenden Rechteinhabern einzuholen. 19. Diebstahl Jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. 20. Widerrufsrecht Gewerblichen Käufern bzw. als Käufer auftretenden Unternehmen wird ungeachtet der Art der Auktion kein Widerrufsrecht gewährt. Privatpersonen haben hingegen bei einem Kauf über unsere Onlineauktionen ein 14-tägiges Widerrufsrecht in Übereinstimmung mit dem Fernabsatzgesetz. In Übereinstimmung mit dem Auktionsgesetz gibt es jedoch kein Widerrufsrecht bei physischen Auktionen. --------------------------------------------------------------------------------------- Sebae Data Solutions, Inc. SERVICE TERMS AND CONDITIONS ACCEPTANCE OF TERMS Sebae Data Solutions, (the makers of Auction Flex & HiBid (formerly Bidopia) hereafter referred to as "Sebae"), provides its service to you, subject to the following Terms & Conditions ("TAC"), which we may update from time to time without notice to you. The most current version of the TAC can be found found at any time by visiting the link: http://www.auctionflex.com/showtandc.ap USE AND REGISTRATION Our services are available only to, and may only be used by individuals who can form legally binding contracts under applicable law. Without limiting the foregoing, our services are not available to children (persons under the age of 18) or to temporarily or indefinitely suspended members. If you are under the age of 18, you can use this service only in conjunction with, and under the supervision of your parents or guardians. If you do not qualify, please do not use our service. If you are registering as a business entity, you represent that you have the authority to bind the entity to the TAC. REGISTRATION OBLIGATIONS In consideration of your use of the Service, you agree to: (a) provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the Service's registration form (such information being the "Bidder Information") and (b) maintain and promptly update the Registration Data to keep it true, accurate, current and complete. If you provide any information that is untrue, inaccurate, not current or incomplete, or Sebae has reasonable grounds to suspect that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, Sebae has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Service (or any portion thereof).  DESCRIPTIONS OF SERVICE Sebae provides the following services under the Auction Flex & HiBid trademarks: Integrated Web Service (for auctioneers), internet bidding (absentee, online-only, & webcast). You can learn more about these services in the following sections. HIBID INTERNET AUCTION PLATFORM & WEB SERVICE DESCRIPTION Sebae provides the HiBid (formerly Bidopia) Internet Auction Platform & Web Service ("HWS") under the HiBid trademark as a software solution for auctioneers wishing to extend the audience of their live auctions to the internet. The HWS provides various features including internet absentee bidding, internet-only auctions, and webcast auctions.  The HWS is able to changes its appearance to coincide with the website that it is powering. Accordingly, the HWS powers the www.hibid.com website as well as numerous Auction Flex customer websites. This ability to change appearance is a feature of the HWS. Much like internet merchant account providers can host a secure web page for a vendor to easily process payments, the HWS hosts certain portions of the auctioneer's website to easily enable advanced features such as internet bidding.  INTERNET ABSENTEE BIDDING Internet absentee bidding allows you to place a bid for an item in advance of an auction. This allows you to place bids on lots without actually attending the auction. INTERNET-ONLY AUCTIONS Internet only bidding allows you to place a bid for an item prior to the auction lot closing online. In an internet-only auction there is no live auction. WEBCAST AUCTIONS Webcast auctions allow you to bid in real-time against other bidders or place pre-bids prior to a lot going "live". Lots are sold in accordance with the Auctioneer's terms and conditions which are accessible from each lot's page. It is your responsibility to read and accept the Auctioneer's terms and conditions prior to placing your bid. When you place a bid you are agreeing to be bound by the Auctioneer's & Sebae's terms and conditions. By placing a bid you are entering into a legally binding and enforceable contract. Please keep in mind that you are bidding against other internet bidders as well as floor bidders, phone bidders, and regular absentee bidders (this list does not constitute a complete list of bidder types but does highlight the common bidder channels). The auctioneer, at their discretion, can approve or deny bidders. The auctioneer reserves the right to accept or deny bidders for any reason. Prior to approval the auctioneer may contact you to determine your credit worthiness. If the auctioneer approves your bid, the auctioneer will then process your bid in accordance with their terms and conditions. Should your bid for a lot prove successful, the auctioneer may contact you to arrange for payment & shipping (if applicable). If the auctioneer required registration via a credit card, the auctioneer reserves the right to process your winning bids to the credit card provided during registration. Sebae, through the Auction Flex & HiBid products & services, facilitates the internet bidding process between the Auctioneer & the bidder. Sebae is in no way a party to the transaction. Because Sebae is not a party to the transaction, you accept that you will have no claim or cause of action against Sebae in respect of the sale (or non-sale) of any Lot. If you have a dispute with an Auctioneer or another user of the Service with regard to the sale (or non-sale) of any Lot you agree that Sebae, its officers, agents, employees will not be liable for losses (including, but not limited to, loss of profits, special loss, indirect loss and consequential los), costs, damages, liabilities, claims, demands and expenses of any kind arising out of or connected with such dispute. You also accept that none of the aforementioned are under any obligation to take any action to resolve any dispute between you and an Auctioneer Sebae is not responsible for any typographical, pictorial or technical errors in information about Lots on the Site as provided by Auctioneers. Sebae does not evaluate Lots and does not act as a specialist or expert on any related subject matter. Sebae makes no warranties or representation of any kind or nature with respect to Lots (including but not limited to representations or warranties as to the accuracy of description, genuineness, quality, authorship, attribution, provenance, period, culture, source, origin or safety). If you have any questions, e-mail the Auctioneer directly. In particular, make sure that you understand the Auctioneer's payment terms and shipping terms. BIDDING The Service requires you to login with your username and password prior to placing a bid on a Lot. Making bids with false information or with stolen credit card information is prohibited and illegal. Your user name and password are required in order to place internet bids. Making bids in a false name or with an invalid or stolen credit card is prohibited. Each bid carries the computer coding of the Internet provider which allows the individual user to be traced and Sebae may at its discretion release this information to enable legal action to be taken. Sebae may, in its entire discretion, refuse or remove bids where it suspects that bids contravene this prohibition. By placing a bid, you are making a binding and irrevocable offer to purchase the Item at any price up to the maximum bid amount you submit. If you win, you must complete the transaction, subject to any contractual right or other right at law to rescind the contract in certain circumstances. Failure to complete transaction without lawful reason is not only a breach of your contract with the Seller but also a breach of this User Agreement. The amount bid can be increased but cannot be decreased. The auctioneer may, at their discretion, allow you to withdraw and resubmit a bid in the case of bids containing an obvious typographical error. You may forward a request to withdraw a bid and resubmit a correct bid by immediately sending an email to the auctioneer, however, there is no guarantee that any bid will be withdrawn. Although Sebae will use best efforts to forward all bids, Sebae does not accept any responsibility for lost bids or problems with the recipient auctioneer's ability to process your bid. Moreover, Sebae cannot guarantee that bids received will be processed by the individual auctioneers. Please note that Sebae's role is limited to the provision of the Site for dissemination and publication of information provided by the Sellers. THE WINNING BID The winning bid in an auction will be the highest bid that exceeds any reserve (if a reserve exists). In the case of equal bids, the earliest bid received will be the winning bid. If a higher bid is subsequently withdrawn or removed then the auctioneer shall have the right to accept the next highest bid. NOTICE OF END OF SALE, PAYMENT & SHIPPING After the sale has ended, the auctioneer will notify the winning bidder via phone, fax or mail that they have won. If you do not receive notice that you have made the winning bid and think that you are the top bidder, you should check with the auctioneer directly. You will make all payment for Items to the auctioneer in accordance with their terms and conditions. BUYER'S PREMIUM, TAXES AND DUTIES If you are a successful bidder, you are responsible for paying any buyer's premium, taxes and duties (including any VAT, sales tax and import duties) that may be imposed on the final price paid for an Item. Accordingly, it is your responsibility to check the applicable taxes and duties that may be imposed on an Item prior to bidding for it. PRIVACY We do not sell or rent your personal information to third parties for their marketing purposes without your explicit consent and we only use your information as described in the Privacy Policy. COPYRIGHT All material and content as provided by the Service is protected by copyright and similar rights. You can not use or make available any of that material for any commercial purpose. SPECIAL ADMONITIONS FOR INTERNATIONAL USE Recognizing the global nature of the Internet, you agree to comply with all local rules regarding online conduct and acceptable content. Specifically, you agree to comply with all applicable laws regarding the transmission of technical data exported from the United States or the country in which you reside. DISCLAIMER OF WARRANTIES You expressly understand and agree that: a. Your use of the service is at your sole risk. The service is provided on an "as is" and "as available" basis. Sebae expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. b. Sebae makes no warranty that (i) the service will meet your requirements, (ii) the service will be uninterrupted, timely, secure, or error-free, (iii) the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable, (iv) the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you through the service will meet your expectations, and (v) any errors in the software will be corrected. c. Any material downloaded or otherwise obtained through the use of the service is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from the download of any such material. d. no advice or information, whether oral or written, obtained by you from Sebae or through or from the service shall create any warranty not expressly state in the TAC. LIMITATION OF LIABILITY You expressly understand and agree that Sebae shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential or exemplary damages, including but not limited to, damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses (even if Sebae has been advised of the possibility of such damages), resulting from: (i) the use or the inability to use the service; (ii) the cost of procurement of substitute goods and services resulting from any goods, data, information or services purchased or obtained or messages received or transactions entered into through or from the service; (iii) unauthorized access to or alteration of your transmissions or data; (iv) statements or conduct of any third party on the service; or (v) any other matter relating to the service. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties or the limitation or exclusion of liability for incidental or consequential damages. Accordingly, some of the above limitations of of the previous two sections titled 'Disclaimer of Warranties' and 'Limitation of Liability' may not apply to you. INDEMNITY You agree to indemnify and hold Sebae harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your breach of this Agreement or the documents it incorporates by reference, or your violation of any law or the rights of a third party. LEGAL COMPLIANCE You shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of our service and your bidding on, listing, purchase, solicitation of offers to purchase, and sale of items. GENERAL INFORMATION The TAC constitute the entire agreement between you and Sebae and govern your use of the Service, superseding any prior agreements between you and Sebae. The TAC and the relationship between you and Sebae shall be governed by the laws of the State of Florida without regard to its conflict of law provisions. You and Sebae agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts located within the county of Marion, Florida. The failure of Sebae to exercise or enforce any right or provision of the TAC shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the TAC is found by a court of competent jurisdiction to be invalid, the parties nevertheless agree that the court should endeavor to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the TAC remain in full force and effect. You agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or cause of action arising out of or related to use of the Service or the TAC must be filed within one (1) year after such claim or cause of action arose or be forever barred.
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 950.00 50.00 DKR
950.01 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 19,950.00 200.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 500.00 DKR
49,950.01 - 9,999,999.99 1,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 15% (min. 100,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Campen Auktioner A/S ikke opbevarer købte varer, og alle køb skal være afhentede i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 50 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.