Click Main Image For Fullscreen Mode
Type Online-Only Auction
Price Realized Hammerslag er ikke offentliggjort
Date Sold 9/14/2022


Lot # 2
Group - Category
Lead Hoppeføl, Confetti F. Damgaard
Description
Hoppeføl ( Chaplin Z x I´m Special de Muze x Balou) Navn: Confetti F. Damgaard Født: 04.04.2022 Avlsforbund: Zangersheide Id Nummer: 056015Z55476422 Røntgen: NEJ Klinisk undersøgelse: JA Udlevering: ca 04.10.2022 (Når føllet er 6 måneder gammelt) Confetti F. Damgaard er et top moderne føl med det helt rigtige udtryk. Hun er højtstillet og med stor smidighed i hendes bevægelse. Confetti er første føl trukket på Corba Special F. Damgaard. Hun skal nu som 4 års til at starte hendes karriere i sporten. Mormor er Cornelia F. Damgaard, sølvmedaljehoppe og startet op til M klasser. I denne hoppestamme finder vi bla. Chasse´(1,50m), Solo F. Damgaard (1,40m) samt den kårede hingst Wilano F. Damgaard. Faderen Chaplin er et fantastisk eksempel på Verdi TN´s afkom på højeste niveau. Hingsten har vundet ikke mindre end 3x 5* Grand Prixér og Global Champions Tour, og utallige af hans afkom konkurrerer på absolut top niveau i international sport. Hestene på auktionen står på forskellige adresser i Sønderjylland og på Fyn. Eftersyn og udlevering sker efter aftale med Charlotte Schreiber, tlf. +45 23 39 95 96, horses@campenauktioner.dk og Jesper Meyenburg, tlf. 40 18 63 09. (Kategori: Heste og udstyr) (Kategori: Sport og fritid) (Kategori: Familie)
Name 7999 NET: HESTEAUKTION (SØNDERJYLLAND & FYN)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 9/1/2022 - 9/14/2022
Location Sønderjylland og Fyn
DK
Buyer Premium Se betingelser
Description
OBS: Kun salg på professionelle betingelser. Du kan kun byde, hvis du enten har et CVR-nummer eller hvis du anser dig selv som professionel og gerne vil byde på erhvervsvilkår. Onsdag d. 14. september kl. 20.00 afsluttes endnu en hesteauktion ved Campen Auktioner. Der er tale om ialt 19 katalognumre af interessante føl, ungheste samt avlshopper med springafstamning. En enkelt dressurhest har dog også sneget sig ind i kollektionen, nemlig den 4-årige vallak Lindegårdens Saxo (katalog nr. 13a). Kollektionen byder på særdeles interessante faderhingste og spændende hoppestammer. Både nyt og gammelt blod er stærkt repræsenteret. I blandt de ialt 20 katalognumre finder vi afkom efter b.la. : Diamant de Semilly, Cassado Ask, Chaplin, Quibery, Million Dollar og Bubalu. Alle kliniske undersøgelser foretages mandag den 5. september. Alle attester vil kunne findes under hvert katalognummer onsdag den 7. september. Det er købers ansvar at følge op på datoer for hver enkelt hest. Afhentning af hestene skal ske hurtigst muligt, senest mandag den 19. september. Hestene på auktionen står på forskellige adresser i Sønderjylland og på Fyn. Eftersyn og udlevering sker efter aftale med Charlotte Schreiber, tlf. +45 23 39 95 96, horses@campenauktioner.dk og Jesper Meyenburg, tlf. 40 18 63 09. Praktiske spørgsmål til auktionen og dyrlægeundersøgelser kontakt Charlotte Schreiber på tlf. 23 39 95 96. SLUT: Onsdag den 14. september kl. 20.00 EFTERSYN: Eftersyn sker efter aftale med Charlotte Schreiber, tlf. +45 23 39 95 96, horses@campenauktioner.dk og Jesper Meyenburg, tlf. 40 18 63 09. Campen Auktioner opfordrer vores kunder til at komme til eftersyn jvf. §3+4 i auktionsbetingelserne. BETALING: Faktura skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. AFHENTNING: Udlevering sker efter aftale med Charlotte Schreiber, tlf. +45 23 39 95 96, horses@campenauktioner.dk og Jesper Meyenburg, tlf. 40 18 63 09. Der kan KUN afhentes på afhentningsdagen/dagene og tiderne påført i bunden på fakturaen. ADRESSE: Hestene står på flere forskellige adresser i Sønderjylland og på Fyn. Har du spørgsmål til auktionen så ring til Charlotte Schreiber, tlf. +45 23 39 95 96 Fakturaspørgsmål og lign. rettes til auktionskontoret på e-mail: mail@campenauktioner.dk eller på tlf: 2271 5555 Auktionen slutter ved første katalognummer. Herefter lukker katalognumrene med 2 minutters mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 2 minutter. Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning. CS/TC
Auction Terms & Conditions Auktionsbetingelser Opdateret pr. september 2022 Føl- og hesteauktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. Ved tvist skal sagen til hver en tid afgøres ved en dansk domstol. ONLINE AUKTIONER 1. Registrering Du kan KUN købe på denne auktion under professionelle betingelser. Du skal enten være erhvervsdrivende med CVR-nummer eller betragte dig selv som værende professionel og vil købe på samme vilkår, som havde du et CVR-nummer. Deltagelse i budgivningen kræver forudgående køberregistrering. Køberregistrering er betinget af, at navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse oplyses. Faktura udstedes til køber med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på 750 kr. (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Campen Auktioner A/S kan til enhver tid kræve indbetaling af et depositum, som betingelse for at bydernes bud er gældende på auktionen. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere bydere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse mv. Ydermere skal der ved firmakøb fremgå firmanavn, CVR-nummer og kontaktperson. Campen Auktioner A/S kan til enhver tid og uden begrundelse spærre for en brugers byderkonto og udelukke vedkommende for videre handel via Campen Auktioner A/S. Du må ikke videregive eller afsløre dit login eller adgangskoder til andre. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for tab, som skyldes uberettiget brug af din konto, ej heller køb foretaget i dit navn, såfremt købet skyldes manglende beskyttelse af dit login, adgangskoder, eller du har glemt at logge ud fra din brugerkonto hos Campen Auktioner A/S. Du er forpligtet til at sørge for, at andre ikke har tilgang til din byderkonto, f.eks. som følge af manglende sikring af login-oplysninger. Du hæfter for eventuelle tab som følge af dette. Ved køberregistrering accepterer du, at du ikke vil bruge nogen form for automatisk eller manuel metode til at kopiere eller overvåge vores website. Endvidere accepterer du, at du ikke vil foretage dig nogen handlinger, der vil belaste vores systemer. Du accepterer ved køberregistreringen, at du ikke vil kopiere, omtale, ændre eller skabe afledte produkter fra vores website uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Campen Auktioner A/S. 2. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 3. Varernes stand Alle heste og føl sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Campen Auktioner A/S udbyder varer til salg for tredjemand, og Campen Auktioner A/S er således alene formidler. Ejendomsretten til de varer, der sælges af Campen Auktioner A/S, tilkommer således ikke Campen Auktioner A/S men tredjemand, hvorfor Campen Auktioner A/S ikke kan holdes ansvarlig for fejl og mangler mv. ved de købte varer. Ansvarsbegrænsning: Endvidere kan der ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionarius, auktionsafholder, rekvirent eller skifteret. Dette gælder ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Ved en eventuel retssag tilkendes sælger retten til at opstalde hesten eller føllet på egen adresse, indtil sagen er afgjort. Varerne kan være behæftet med fejl eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis er angivet i beskrivelsen i kataloget, se diverse informationer fra dyrlæge m.m. Campen Auktioner henstiller alle til at møde op til eftersyn af hesten eller føllet. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af hestens stand. Campen Auktioner A/S anbefaler og opfordrer alle interesserede til at komme til eftersyn for at forvisse sig om hesten eller føllets stand og egenskaber. Campen Auktioner A/S foretager ikke nogen kontrol af hestene. 4. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget samt tillæg til auktionsvilkår. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at fjerne varer fra auktionen, forlænge auktionen, eller lade auktionen gå om, hvis der er mistanke om misbrug, fejl, tekniske forhold eller andet. Campen Auktioner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art. 5. Risikoen for varen Fra auktionens afslutning overgår risikoen for de købte heste og føl til køber. 6. Salær og gebyr Til budsummen skal der tillægges et auktionssalær på 18 % af budsummen dog min. 100 kr. pr. enhed ved onlineauktioner + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 3,9 % deklarationsgebyr af budsummen. På alle katalognumre pålægges et hammerslagsgebyr på 50 kr. + moms ved hammerslag under 550 kr. og 95 kr. + moms ved hammerslag over 550 kr. Eksempel: Ved bud på 500 kr. på én vare: 500 kr. + 100 kr. = 600 kr. + 3,9 % deklarationsgebyr = 19,50 kr. I alt = 619,50 kr. + 25 % moms = 774,37 kr. Hertil kommer et hammerslagsgebyr på 50 kr. + moms = 62,50 kr. I alt = 836,88 kr. Eksempel: Ved bud på 1.000 kr. på én vare: 1.000 kr + 18 % salær = 1.180 kr. + 3,9 % deklarationsgebyr = 39 kr. I alt = 1.219 kr. + 25 % moms = 1.523,75 kr. Hertil kommer et hammerslagsgebyr på 95 kr. + moms = 118,95 kr. I alt = 1.642,50 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal altid betales moms af salær, deklarationsgebyr og hammerslagsgebyr. Ved manglende rettidig betaling af varer købt på auktion, mistes retten til varerne. Du hæfter herefter for det udestående auktionssalær, deklarationsgebyr og hammerslagsgebyr plus moms. 7. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne (eksempelvis ved salg af personbiler, campingvogne og antikviteter), beregnes der kun moms af salærer og gebyrer. Det vil fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 8. Moms og udlændinge Erhvervskøbere, der er bosiddende uden for Danmark, skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt køber inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er ført ud af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til køber, når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til køber sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 9. Betaling Varer købt online betales ved bankoverførsel til 8117 0001409136 eller via IBAN/SWIFT. IBAN nr. DK2681170001409136 SWIFT: NYKBDKKK Faktura modtages pr. mail og skal betales med straksoverførsel senest 24 timer efter modtagelse. Sker der ikke betaling inden betalingsfristens udløb, vil du modtage en betalingspåmindelse pr. mail. Manglende betaling efter betalingspåmindelse vil medføre rykkerskrivelser (3 stk.) indeholdende inkassovarsel. Rykkergebyret udgør 100 kr. pr. rykkerskrivelse, hvortil erhvervskøbere vil blive pålagt 310 kr. i kompensationsgebyr. Din byderkonto vil i denne forbindelse blive spærret, hvortil du mister retten til varerne. Der vil blive foretaget inddrivelse på den manglende betaling af auktionssalæret, deklarationsgebyret samt hammerslagsgebyret. Ved manglende betaling af rykkerskrivelser fremsendes kravet til inkassobureau uden yderligere varsel, hvilket vil medføre øgede omkostninger for dig. 10. Ejendomsrettens overgang Ejendomsretten til de købte varer overgår til dig, når din betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Udgifter vedrørende føllet eller hesten står for købers regning efter hammerslag. Ønsker de efter hammerslag din hest forsikret, kan Campen Auktioner være behjælpelig med at sende dyrlægeattester til et eventuelt forsikringsselskab. Kontakt os på mail@campenauktioner.dk. Udgifter vedr. følanmeldelse for sælgers regning. 11. Udlevering Hesten eller føllet betragtes som udleveret, når betalingen er registreret. Hesten/føllet afhentes hurtigst muligt efter betaling, dog senest mandag den 19. september. 12. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum og ved udleveringsstedet, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke afhentes i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S forbeholder sig endvidere retten til at kunne sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Du skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S' anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning, sker det for købers ansvar og risiko. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er således alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres for købers regning. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt hest eller føl ikke afhentes inden for udleveringstidsrummet, og der ikke er aftalt senere afhentning, vil køber blive opkrævet opstaldningsgebyr indtil hesten eller føllet er solgt til anden side. 13. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at den købte hest eller føl opfylder lovmæssige krav efter køb, mht. forsikring. 14. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 15. Fortrydelsesret Der ydes ikke fortrydelsesret, når købet sker som led i erhvervsmæssig virksomhed, eller ved køb indgået på disse vilkår. Ved føl- og hesteauktioner anses sælger for at have hesten i sin besiddelse på vegne af Dem fra det tidspunkt, hvor deres betaling er registreret på Campen Auktioner A/S' konto. 16. Dyrlægeattester Alle kliniske attester udarbejdes mandag den 5. september. Alle attester vil kunne findes under hvert katalognummer fra onsdag den 7. september. 17. Klage En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 9,950.00 500.00 DKR
9,950.01 - 49,950.00 1,000.00 DKR
49,950.01 - 9,999,999.99 2,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium Se betingelser
Campen Auktioner A/S opbevarer ikke købte varer, og alle køb skal afhentes i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.