Click Main Image For Fullscreen Mode
Type Internet Absentee Bidding
Price Realized Hammerslag er ikke offentliggjort
Date Sold 3/20/2016


Lot # 24
Group - Category
Lead Renault 20 TS MOMSFRI
Description
1. reg. 1978 Km-tæller viser 225.000. Med afgift. Danske papirer. 4-dørs sedan med stor bagklap. Velholdt, har kørt som diplomatbil. Kun 2 ejere.
Name 482 FYSISK AUKTION: SPECIALBILAUKTION PALMESØNDAG (RANDERS)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 3/20/2016
Location Myntevej 2
Randers, DK 8920
Buyer Premium 15% (min. 150,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Description
Palmesøndag d. 20. marts afholdes vores årlige specialbilauktion i Randers. Dørene åbnes kl. 9.00 for eftersyn af de mange smukke biler og køretøjer, og selve auktionen begynder kl. 11.00. Auktionsleder: Finn Campen. Adresse: Myntevej 2, 8920 Randers NV. Udlevering på auktionsdagen til kl. 17.00 samt mandag d. 21 marts og tirsdag d. 22. marts kl. 9-15. Der er åbent for forhåndsbud indtil lørdag den 19. marts kl. 20.00. Entre: 100 kr. i døren. 80 kr. i forsalg på enkeltbillet.dk.
Auction Terms & Conditions 1. Registrering For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette kan enten ske online eller i indgangen på auktionsdagen. Endelig køberregistrering er betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Bydernummer skal afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis Campen Auktioner A/S vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at udelukke disse. 2. Entre Entré til auktionen koster 30-100 kr. og inkluderer bydernummer, auktionskatalog og kuglepen. 3. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 4. Forhåndsbud Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret på auktionsdagen. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til, dette enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. 'Eksempelvis: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder på nettet, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder.' Vær opmærksom på, at buddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Forhåndsbyder skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 5. Uoverensstemmelser vedrørende bud Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted. 6. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Auktionseffekterne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Alle angivelser af antal er cirka-antal. 7. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. 8. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 9. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 10. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 11. Salær og gebyr Til budsummen skal, der tillægges et auktionssalær på 15 % af budsummen (dog min. 150,- kr. pr. enhed) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25 % moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S' hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 12. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 13. Moms og udlændinge Købere der er bosiddende uden for Danmark skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt byder inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til byder når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til byder sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 14. Betaling Varerne betales i kontanter, check eller dankort på auktionsdagen. Ved betalinger med Dankort og check skal billedlegitimation forevises. Bemærk, at der ved betaling med Mastercard tillægges 1,25 % af transaktionsbeløbet i gebyr. Efter forudgående aftale kan betaling ske ved en bankoverførsel direkte til vores konto. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed. 15. Ejendomsrettens overgang Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ved betaling med check eller kreditkort overgår ejendomsretten først til køber, når betalingen er indløst til kontanter. 16. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet uden, at de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen. 17. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet, og der ikke er aftalt senere afhentning, koster det 50 kr. pr. uge pr. vare/palle. Desuden kan der afkræves yderligere for at håndtere varen. Uafhentede varer, som skal køres på lossepladsen, vil blive smidt ud på købers regning. 18. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 19. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. 20. Netauktioner Da alle Campen Auktioner A/S' auktioner er erhvervsauktioner, finder fortrydelsesretten på 14 dage i forbrugeraftaleloven ikke anvendelse. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 9,950.00 200.00 DKR
9,950.01 - 19,950.00 500.00 DKR
19,950.01 - 9,999,999.99 1,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 15% (min. 150,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms