Type Internet Absentee Bidding
Price Realized Hammerslag er ikke offentliggjort
Date Sold 5/25/2018


Lot # 24
Group - Category Collector Cars & Vintage Equipment
Lead Jaguar D-type replika, 1973/1954, MOMSFRI
Description
Med afgift og danske papirer. Jaguar D-type 1954 Short Nose Le Mans Replica. Karosseri dele i glasfiber og aluminium, bygget på basis af en Triumph Spitfire/GT6 1973. Kosmetisk ombygning er foretaget i England hos Mid Century Recreations, som har specialiseret sig i racerbiler fra 1950’erne. Karosseridelene er produceret efter en original Goodwood deltagende D-type af Tribute Automotive, Dorset. Flipfronten er udskiftet, dørene gjort mindre og bagenden rundet af til at skabe en tro kopi af Jaguars berømte le mans bil fra 1954, kendt for at have vundet 24 timers løbet i både 1955,1956 og 1957. Bilen har de korrekte Lucas lygter for og bag, letvægtssæder, midtersprodse i kabinen og afdækning til passagerbrønden. Halefinnen man ser på Le Mans bilerne blev ikke eftermonteret på alle D-typer, så bilen er historisk korrekt uden finne. Motoren er en nyrenoveret 6 cylindret 2 liter Triumph Vitesse, gearkasse, bagtøj er originalt Triumph GT6. Der er justerbar affjedring, krængningsstabilisator og gule koni dæmpere i undervognen. Tromlebremser bag, skivebremser for. Bilen er udstyret med Luke H-seler, Moto-lita rat og brandslukningssystem. Hjulene er specialfremstillet til bilen på Ex Benetton F1 fabrikken i Abingdon af Frontline Developments og en 1:1 kopi af de oprindelige Dunlop Light weight fælge, som blev patenteret til Jaguars D-type i 1954, her monteret med MG centermøtrikker og spindeladaptorer. Der mangler færdiggørelse af bilen, herunder speedometerkabel, horn, sædehynder, nakkepude til føreren, gennemgang af ledningsnet i motorrum. Bilen starter, kører og lys mv. virker. Bilen er veteransynet 29.06.2016 og holder syn til 2024. Bilen er dansk indregistreret på sorte emaljeplader, som medfølger ved omregistrering. 1. indreg. 28.11.1973. Reg. nr. DT 33373.
Name 1900 FYSISK: EKSKLUSIV SPECIALBILAUKTION (VODSKOV)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Internet Absentee Bidding
Date(s) 3/5/2018 - 5/25/2018
Location Grindstedvej 54
9310, DK Vodskov
Buyer Premium 15% (min. 150,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Description
Fredag den 25. maj kl. 19.30 afholdes eksklusiv specialbilauktion i Vodskov i samarbejde med Equitour Aalborg. OBS: Der lukkes for forhåndsbud til auktionen torsdag den 24. maj kl. 21.00. (Tip: alle lots lukker på samme tid - læg dit bud ind i god tid inden luk) Bilerne udstilles fra den 23. - 25. maj ons og tors kl. 9-21 fredag kl. 9-19 på adressen: Grindstedvej 54, 9310 Vodskov. AFHENTNING: Fredag den 25. maj frem til kl. 23.00 , samt lørdag den 26. maj og søndag den 27. maj efter aftale med Finn på 2013 1077 Eksklusiv VIP-tilbud Inkluderer adgangsbillet til fredag, to pladser i Helgstrand Dressage VIP-lounge inkl. mad og drikke hele dagen samt adgang til fest med liveband efter auktionen, ét dobbeltværelse på et udvalgt hotel og transport: 5.000 kr. + moms.
Auction Terms & Conditions AUKTIONSBETINGELSER Alle auktioner afholdt af Campen Auktioner A/S afholdes efter dansk lovgivning. 1. Registrering For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette kan enten ske online eller i indgangen på auktionsdagen. Endelig køberregistrering er betinget af forevisning af gyldig legitimation. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). Bydernummer skal afleveres til auktionskontoret, når De forlader auktionen. Hvis dette ikke sker opkræves et gebyr på 750 kr. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis Campen Auktioner A/S vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder Campen Auktioner A/S sig retten til at udelukke disse. 2. Færdsel på auktionsområdet Al færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 3. Forhåndsbud Såfremt man ikke kan være til stede på auktionsdagen, kan man give forhåndsbud. Dette kan ske på Campen Auktioner A/S' hjemmeside www.campenauktioner.dk inden det sluttidspunkt, som er oplyst for hver enkelt auktion. Forhåndsbud kan også gives på auktionsdagen enten pr. telefon eller på auktionskontoret på auktionsdagen. Campen Auktioner A/S byder på vegne af højeste forhåndsbud til, dette enten har vundet auktionen eller er blevet overbudt. Det er altid byder i salen, der har forkøbsret. 'Eksempelvis: Er der budt 1000 kr. af forhåndsbyder på nettet, og bliver der budt 1000 kr. på den fysiske auktion på selve auktionsdagen, er det altid buddet i salen, som vinder. Vær opmærksom på, at buddet er bindende, og der ikke er fortrydelsesret. Kun vindende byder får besked på mail eller over telefonen, senest første hverdag efter auktionen. Forhåndsbyder skal være opmærksomme på afhentnings- og betalingsvilkår. 4. Uoverensstemmelser vedrørende bud Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionarius, om der skal finde et nyt opråb sted. Andre uoverensstemmelser skal tages med auktionsleder Peter Sams umiddelbart efter auktionen er slut. 5. Varernes stand Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. Auktionseffekterne kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadigelser, der ikke nødvendigvis angives i beskrivelsen i kataloget. Fotos i katalog eller på hjemmesiden er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurdering af effekternes stand. Campen Auktioner A/S anbefaler, at alle kommer til eftersyn for at forvisse sig om en given effekts stand. Alle mængdeangivelser er cirka-tal. 6. Ændringer Der tages forbehold for fejl og mangler i kataloget, samt tillæg til auktionsvilkår. Ved driftsforstyrrelser og lign. forbeholder Campen Auktion A/S sig ret til at udskyde auktionen til en anden dag eller konvertere auktionen til en net auktion med et senere sluttidspunkt end den fysiske auktion. 7. Paller og pallerammer Paller og pallerammer medfølger ikke. 8. Risikoen for varen Efter hammerslag står varen for købers regning og risiko. 9. Handel på auktionsområdet Enhver handel på auktionsområdet skal registreres hos Campen Auktioner A/S og pålægges salær i henhold til Campen Auktioner A/S' auktionsbetingelser. 10. Salær og gebyr Til budsummen skal, der tillægges et auktionssalær på 15 % af budsummen (dog min. 150 kr.) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr af budsummen. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15 % salær = 1150 kr. + 2,7 % deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25 % moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsummen, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. Ved online og specialauktioner kan salæret afvige fra ovennævnte eksempel og dette vil fremgå af betingelser for den enkelte auktion, samt fremgå af Campen Auktioner A/S' hjemmeside, www.campenauktioner.dk. 11. Moms Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter). Det vil dog altid fremgå af kataloget eller blive oplyst af auktionarius, hvilke varer der er momsfrie. Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. 12. Moms og udlændinge Købere der er bosiddende uden for Danmark skal betale købsmoms, men har mulighed for at få købsmoms retur, såfremt byder inden 14 dage fra auktionsdagen dokumenterer, at de købte effekter er udført af Danmark. Der kan udstedes eksportfaktura uden moms til byder når denne dokumentation er Campen Auktioner A/S i hænde, hvorefter det indbetalte momsbeløb returneres til byder sammen med kreditnota på den oprindelige faktura. 13. Betaling Varerne kan betales kontant (max. 50.000,-) med dankort eller MasterCard på auktionsdagen samt via bankoverførsel. Ved betalinger med dankort skal billedlegitimation forevises. Bemærk at vi ikke modtager dankortbetalinger over 4.800,- kr. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. Ønsker De at lave en bankoverførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed. 14. Ejendomsrettens overgang Campen Auktioner A/S forbeholder sig retten til at tilbageholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. 15. Udlevering Ingen varer må forlade auktionsområdet uden, at de er betalt. Derfor skal kvittering for varer altid forevises ved udleveringen. 16. Afhentning Varer skal afhentes i det angivne udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse af varen i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. 17. Ibrugtagning af varer Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 18. Tyveri Alt tyveri meldes til politiet. All auctions conducted by Campen Auktioner A/S are governed by Danish law. 1. Registration In order to place a bid at our auctions, you need to be registered as a customer with us. You can either register online or in person at the entrance on the auction day. Final customer registration is subject to the customer presenting valid personal identification. Invoices to the winning bidder are issued based on the information provided upon customer registration. If a customer wishes to change this information after the fall of the hammer, an administration fee of DDK 750 (plus VAT for bidders resident in Denmark) will be charged. The bidding number card must be returned to the auction office when you leave the auction. If you fail to do so, you will be charged a fee of DKK 750. Campen Auktioner A/S reserves the right to verify the customer information provided upon registration, including telephone number, address, CVR no., etc. If Campen Auktioner A/S finds that insincere users are registered in our system, Campen Auktioner A/S reserves the right to exclude such users. 2. The auction premises All persons attending an auction are on the land and premises at their own risk. 3. Absentee bids If you are unable to attend the auction on the auction day, you may place an absentee bid. You can do so at Campen Auktioner A/S’ website www.campenauktioner.dk before the closing time stipulated for each auction. Absentee bids may also be submitted on the auction day either over the telephone or at the auction office on the auction day. Campen Auktioner A/S will then make a bid on behalf of the highest absentee bidder until such time that this bid either has won the auction or a higher bid has been placed. The bidder in the auction room will always have the right of first refusal. For instance: If an absentee bidder has made an online bid of DKK 1,000, and a bid of DKK 1,000 is made by a bidder at the live auction on the auction day, the bid submitted in the auction room will always win the auction. Please note that the bid is binding, and there is no cooling-off right. Only the winning bidder will be notified of the outcome by email or telephone, on the first working day after the auction at the latest. Absentee bidders should be aware of our collection and payment terms and conditions. 4. Discrepancies concerning bids If any disputes should arise during the auction as to the highest bid, the auctioneer has the discretion to decide whether to re-auction the lot. Any other disputes will be handled by the auction manager Peter Sams immediately after the closing of the auction. 5. State and condition of the goods All goods are sold “as is” without any kind of warranty, and complaints will not be considered. The auction manager, the auctioneer, the applicant and the Bankruptcy Court cannot be held liable and have no liability for operating defects, state and condition, legality, measurements, weight, dimensions, age and description of the goods. Campen Auktioner A/S conducts no operating ability tests or other examination of the goods. 6. Changes Campen Auktioner A/S disclaims liability for errors and omissions in the catalogue and in the addendum to the auction terms and conditions. 7. Pallets and pallet frames The sale does not include pallets and pallet frames. 8. The risk for the goods After the fall of the hammer, the risk for the goods passes to the buyer. 9. Transactions at the auction premises All transactions conducted at the auction premises must be registered with Campen Auktioner A/S and are subject to a buyer’s premium pursuant to Campen Auktioner A/S’ auction terms and conditions. 10. Buyer’s premium and fees A buyer’s premium of 15 % is charged on the hammer price (a minimum buyer’s premium per lot of DKK 150). VAT at a rate of plus 25 % is chargeable on sales to customers that are residents in Denmark. Moreover, a declaration fee of 2.7 % is chargeable on the hammer price. Example: A bid of DKK 1,000 + 15 % buyer’s premium = DKK 1,150 + 2.7 % declaration fee = DKK 27, totalling DKK 1,177 + 25 % VAT = DKK 1,471.25. VAT is not chargeable on the hammer price of certain goods. However, VAT is chargeable on the buyer’s premium and declaration fee. The buyer’s premium charged for online and special auctions may deviate from the above example as specifically indicated in the terms and conditions governing each individual auction and at Campen Auktioner A/S’ website, www.campenauktioner.dk. 11. VAT For goods eligible under the auctioneers’ margin scheme, VAT is charged only on the buyer’s premium and fees (e.g. private motor cars, caravans, antiques).The catalogue states or the auctioneer announces whether goods are exempt from VAT. For goods sold under the general VAT rules, VAT is chargeable on the hammer price, buyer’s premium and fees. 12. VAT and foreigners A buyer residing outside of Denmark must pay VAT but may obtain a VAT refund provided that the buyer within 14 days of the auction day provides proof of export. Upon receipt of such proof, Campen Auktioner A/S may issue an export invoice exclusive of VAT to the bidder. The VAT amount paid will then be reimbursed to the bidder, who will receive a credit note for the original invoice. 13. Payment The goods must be paid in cash, by cheque or credit card on the auction day. If you pay by credit card and cheque, you are required to present photo ID. Maximum payment in cash is 50.000 DKK. Payment can also be made by bank transfer directly into our account. Bank transfer via IBAN / BIC/SWIFT is available to foreign buyers immediately after the auction. If you wish to make a bank transfer on the auction day, you are welcome to use our computers. 14. The passing of title to the goods Campen Auktioner A/S reserves the right to retain goods until payment has been registered in our account. In the event of payment by cheque or credit card, title to the goods does not pass to the buyer until the payment has been redeemed in cash. Sales condition of vehicles, cars, boats, motorcycles and the like, states that the registration certificate will be issued only after the money has been transferred and confirmed received at the bank account belonging Campen Auktioner A / S. 15. Claiming the goods No unpaid goods may leave the auction premises. Therefore, when claiming the goods, receipt of payment must be presented. 16. Collection Goods must be collected within the collection times stipulated unless otherwise agreed. Goods that have not been collected within the hours of collection will be removed at the buyer’s expense. Campen Auktioner A/S has the right at its discretion to sell uncollected goods by private treaty or voluntary auction. In both such instances, the sale will be conducted at the buyer’s account. The buyer is liable for any resulting losses but has no access to any potential profits. In the event of non-payment, collection proceedings will be initiated without further notice. The buyer must arrange for collection and dismantling/dismounting as directed by Campen Auktioner A/S. Any assistance rendered by Campen Auktioner A/S’ staff in the handling and loading of goods is at the buyer’s risk. Damage to the goods occurring in this connection will be for the buyer’s risk. In the event of damage to buildings, such buildings must be re-established. It is for the buyer to ensure that the dismantling of electricity, gas, water, heating and drains is undertaken in accordance with applicable rules and legislation. If an item bought is not collected within the time of collection, and no agreement for later collection has been made, an amount of DKK 100 will be charged per day per item/pallet. Furthermore, Campen Auktioner A/S may charge a handling fee. Uncollected goods to be brought to a disposal site will be handled at the buyer’s expense. 17. Use of goods Before using any items bought, the buyer is under an obligation to ensure that the material meets the statutory requirements. Furthermore, it is the buyer’s full responsibility to obtain from the relevant licence holder any licences required in order to use various software/patents etc. 18. Theft All incidents of theft will be reported to the police --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 9,950.00 200.00 DKR
9,950.01 - 19,950.00 500.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 1,000.00 DKR
49,950.01 - 99,950.00 2,000.00 DKR
99,950.01 - 499,950.00 5,000.00 DKR
499,950.01 - 999,950.00 10,000.00 DKR
999,950.01 - 9,999,999.99 25,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 15% (min. 150,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms