Click Main Image For Fullscreen Mode
Type Online-Only Auction
Price Realized Hammerslag er ikke offentliggjort
Date Sold 12/8/2016


Lot # 297
Group - Category
Lead Gøg og Gokke figur
Name 896 NET: UGEAUKTION UGE 49 (RANDERS)
Auctioneer Campen Auktioner A/S
Type Online-Only Auction
Date(s) 12/1/2016 - 12/8/2016
Location Myntevej 2
8920, DK Randers N
Buyer Premium 15% (min. 100,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Description
Auktionen slutter torsdag den 8. december kl. 20.00 ved første katalognummer. Herefter lukker katalognumrene med 10 sekunders mellemrum. Bud i sidste øjeblik forlænger budtiden med 2 minutter. Fra kataloget kan nævnes: Flere 100 m2 eksklusive, ubrugte italienske gulvfliser, personbiler, motorcykel, knallerter, værktøj, senge, lamper, udstyr til storkøkken, LED-skilte og meget mere. Eftersyn: Tirsdag den 6. december fra 9-15 og torsdag den 8. december fra 9-19. Udlevering: Tirsdag den 13. december fra 9-15 og torsdag den 15. december fra 9-19. Adresse: Myntevej 2, 8920 Randers NV Vindende bydere vil blive kontaktet og få tilsendt en mail med faktura dagen efter auktionen slutter. Alle køb skal bankoverføres inden afhentning. Der kan IKKE betales ved afhentning.
Auction Terms & Conditions 1. For at kunne deltage i budgivning kræver det forudgående køberregistrering. Dette gøres online via hjemmesiden. Faktura udstedes til vindende byder med de data, køber har oplyst i forbindelse med køberregistrering. Hvis køber ønsker at ændre i disse data efter hammerslag, beregnes et administrationstillæg på DDK 750 (+ moms for bydere bosiddende i Danmark). 2. Auktionen er en ren onlineauktion. Der afgives maksimumbud på auktionen. Systemet byder op til det beløb du fastsætter automatisk. Hertil lægges naturligvis salær, gebyr og moms. 3. Campen Auktioner A/S forbeholder sig ret til at kontrollere brugere ved registrering - herunder telefonnummer, adresse, cvr-nummer mv. Hvis vi vurderer, at der er useriøse brugere registeret i vores system, forbeholder vi os retten til at udelukke disse. 4. Alle varer sælges som beset og uden nogen form for reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres ansvar af nogen art gældende over for hverken auktionsleder, auktionsholder, rekvirent eller skifteret. Dette omfatter ansvar for funktionsduelighed, stand, lovlighed, angivelser af mål, vægt, dimensioner, alder og beskrivelse. Campen Auktioner A/S foretager ikke funktionsduelighedsprøver eller anden kontrol af varer. 5. Der tillægges et auktionssalær på 15 % på budsum (dog min. 100,- kr. pr. enhed) + 25 % moms ved salg til kunder, som bor i Danmark. Herudover beregnes 2,7 % deklarationsgebyr. Eksempel: ved bud på 1000 kr. + 15% salær = 1150 kr. + 2,7% deklarationsgebyr = 27 kr., i alt 1177 + 25% moms = 1471,25 kr. Visse effekter er undtaget for moms på budsum, men der skal betales moms af salær og deklarationsgebyr. 6. Ved varer, der kan sælges efter brugtmomsreglerne, beregnes der kun moms af salærer og gebyrer (eksempelvis personbiler, campingvogne, antikviteter. Det vil dog altid fremgå af kataloget, hvilke varer der er momsfrie).Ved varer, der sælges efter de almindelige momsregler, vil der blive beregnet moms af både hammerslag, salærer og gebyrer. Uanset om man sælger efter brugtmomsordningen eller efter de almindelige momsregler får man det fulde hammerslag minus sælgersalær udbetalt, og sælger er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om varen til brug for at afgøre, efter hvilke momsregler varen skal sælges. 7. Vedrørende udenlandske købere: Der opkræves ikke moms af købere bosiddende i EU (Evt. i EFTA-landende – Norge og andre lande, som ikke er med i EU, men hvor lignende regler gælder), hvis køber oplyser gyldigt momsnummer. Er køber bosiddende uden for EU opkræves der ikke moms, men varen udleveres ikke før Campen Auktioner har modtaget udførselserklæring fra speditør. Enkelte varer kan være momsfrie, og dette vil således være oplyst ud for varen eller blive oplyst på auktionskontoret. 8. Varerne betales inden for 24 timer via bankoverførsel. Vi forbeholder os retten til at beholde varer, indtil betalingen er registreret på vores konto. Ingen varer forlader stedet uden de er betalt. Kvittering forevises altid ved udgangen. Udenlandske købere kan benytte bankoverførsel via IBAN/SWIFT umiddelbart efter auktionen. 9. Varerne skal senest være afhentet i det oplyste udleveringstidsrum, medmindre andet er aftalt. Varer, som ikke er afhentet i udleveringstidsrummet, fjernes for købers regning. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge ikke-afhentede varer under hånden eller ved frivillig auktion. Salget sker i begge tilfælde for købers regning, så denne er pligtig til at erstatte det deraf flydende tab uden at have adgang til det mulige overskud. Såfremt betalingen udebliver overgår sagen til inkasso uden varsel. 10. Enhver handel på auktionsområdet skal registreres på Campen Auktioner A/S' formularer eller anden registrering på auktionskontoret, og i øvrigt følge auktionsbetingelserne. Formularerne kan hentes på auktionsdagen eller downloades fra hjemmesiden www.campenauktioner.dk. 11. Opstår der under auktionen tvivl om, hvem der er højestbydende, afgør auktionslederen, om der skal finde et nyt opråb sted. 12. Efter auktionen slutter står varen for købers regning og risiko. Køber skal selv sørge for afhentning, afmontering/nedtagning efter Campen Auktioner A/S's anvisning. Såfremt personale fra Campen Auktioner A/S hjælper med håndtering og læsning er det for købers ansvar. Beskadigelse i forbindelse hermed er alene købers risiko. Ved skader på bygninger skal disse reetableres. Ved afmontering af el, gas, vand, varme og afløb indestår køber for, at dette sker efter gældende regler og lovgivning. 13. Køber har det fulde ansvar for, at købt materiel opfylder lovmæssige krav forinden ibrugtagning. Køber har endvidere det fulde ansvar for at indhente tilladelse til brug af diverse software/patenter m.m. af de respektive rettighedshavere. 14. De købte varer kan først medtages, når betaling er gennemført på auktionskontoret eller over nettet og ses registret på vores konto. Ønsker De at lave en overførsel på dagen, stiller vi gerne vores computer til rådighed. 15. Færdsel på auktionsområdet sker på eget ansvar. 16. Der tages forbehold for fejl og mangler samt tillæg til auktionsvilkår. 17. Paller og pallerammer medfølger ikke. 18. Alt tyveri meldes til politiet. 19. Der ydes ikke fortrydelsesret til erhvervspersoner/virksomheder uanset auktionens type. Der er 14 dages fortrydelsesret for privatpersoner ved køb på vores onlineauktioner, jf. loven om fjernkøb. Der ydes ikke fortrydelsesret på fysiske auktioner, jf. auktionsloven. --------------------------------------------- ------------------------------------------ Terms Of Use

Seller User Terms

Bidder User Terms
Your bid must adhere to the bid increment schedule.
Bid Amount Bid Increment
0.00 - 950.00 50.00 DKR
950.01 - 4,950.00 100.00 DKR
4,950.01 - 10,000.00 100.00 DKR
10,000.01 - 19,950.00 200.00 DKR
19,950.01 - 49,950.00 500.00 DKR
49,950.01 - 9,999,999.99 1,000.00 DKR
Currency DKR
Buyer Premium 15% (min. 100,-)+ 2,7% dekl.gebyr+moms
Campen Auktioner A/S ikke opbevarer købte varer, og alle køb skal være afhentede i det tidsrum, hvor vi har udlevering. Vi fralægger os ethvert ansvar hvis varen ikke afhentes rettidigt. Campen Auktioner A/S sørger ikke for at sende varer ud. Dette gælder også varer, der er købt på forhåndsbud. Køber skal selv afhente eller sørge for en fragtmand. Udleveringsdagene for hver enkelt auktion er angivet i auktionskataloget og her på hjemmesiden. Såfremt en købt vare ikke afhentes inden for afhentningstidspunktet tillægger vi lagerleje pr. palle på 100 kr. pr. påbegyndt uge. (Større effekter som køretøjer eller campingvogne koster 250 kr. pr. påbegyndt uge.) Senere afhentning skal aftales på skrift på mail@campenauktioner.dk. OBS: Er der ikke lavet en skriftlig aftale inden for fire uger efter auktionen, bortfalder ejendomsretten til den købte vare. Campen Auktioner A/S kan vælge at sælge varen under hånden eller på ny auktion, uden at køber får adgang til det mulige overskud, jf. auktionsbetingelserne stk. 17.